Ik kom hem vaak tegen als ik naar de bakker of de supermarkt loop. Een oude man op de fiets die een beetje gek is. Meestal hoor ik hem van ver aankomen. "Jaja", snatert hij halfluid voor zich uit. "Jajajajaja", in een eindeloze eentonige litanie. Voetgangers kijken elkaar veelbetekenend aan als de 'jajaman' voorbijfietst. Hoe komt een mens aan zo'n tic, heb ik me al vaak afgevraagd. Idem dito bij mensen die om de dertig seconden hun neus ophalen zonder dat ze verkouden zijn, of zich altijd op dezelfde plek in de n...