Op een grijze middag in maart verzamelde de redactie voor een 'familieportret'. We zijn niet vaak allemaal samen. Zoals dat op een redactie hoort, is er altijd iemand op reportage, hier te lande of in het buitenland. Maar dit keer waren de agenda's in elkaar gepast voor een verjaardagsfoto, Weekend Knack bestaat immers 25 jaar. Een aantal pennen en koppen kent u natuurlijk, maar zonder een goed draaiende eindredactieploeg, een artistiek vormgevingsteam en een efficiënt secretariaat annex documentatiedienst zou Weekend Knack niet de ambities van een toon...