Het overlijden van een Belgische journalist is zelden voer voor een krantenkop in de Verenigde Staten, maar voor Caroline Popp maakte de New York Herald graag een uitzondering. Alhoewel meisjes begin negentiende eeuw niet naar school gingen en de journalistiek ook in het buitenland nog onontgonnen terrein was voor vrouwen, leidde ze meer dan vijftig jaar een gerespecteerde Brugse krant en werd ze zelf een invloedrijke stem in het publieke debat. De afschaffing van de doodstraf, de beteugeling van de dronkenschap, onderwijs voor vrouwen: de standpunten van 's lands eerste vrouwelijke hoofdredacteur waren hun tijd soms ver vooruit. Al even succesvol was Caroline Popp in de literaire wereld met haar meermaals vertaalde novelles over Brugge en stevige hand in de carrière van menig dichter en schrijver. Of zoals notoir fan Victor Hugo haar omschreef: een vrouw die het hele gamma bestrijkt.

Achter de indrukwekkende wapenfeiten schuilt echter een complexe figuur. Zo had Caroline Popp een broertje dood aan het feminisme en moesten ook de pleitbezorgers van het algemeen stemrecht niet op haar rekenen. In de aflevering van Baanbreeksters helpt historicus Noël Geirnaert de tegenstrijdigheden te begrijpen en verklaart hij waarom haar naam zelfs in Brugge en onder journalisten amper een belletje doet rinkelen. Communicatiewetenschapper Sara De Vuyst van haar kant schetst de actuele genderverhoudingen in de journalistiek en nuanceert de impact van rolmodellen als Caroline Popp.

Tijdens de zomermaanden lanceren we wekelijks een nieuwe aflevering van 'Baanbreeksters' op woensdag. Hier lees je welke vrouwen nog meer aan bod komen. Hier groeperen we alle afleveringen.

Het overlijden van een Belgische journalist is zelden voer voor een krantenkop in de Verenigde Staten, maar voor Caroline Popp maakte de New York Herald graag een uitzondering. Alhoewel meisjes begin negentiende eeuw niet naar school gingen en de journalistiek ook in het buitenland nog onontgonnen terrein was voor vrouwen, leidde ze meer dan vijftig jaar een gerespecteerde Brugse krant en werd ze zelf een invloedrijke stem in het publieke debat. De afschaffing van de doodstraf, de beteugeling van de dronkenschap, onderwijs voor vrouwen: de standpunten van 's lands eerste vrouwelijke hoofdredacteur waren hun tijd soms ver vooruit. Al even succesvol was Caroline Popp in de literaire wereld met haar meermaals vertaalde novelles over Brugge en stevige hand in de carrière van menig dichter en schrijver. Of zoals notoir fan Victor Hugo haar omschreef: een vrouw die het hele gamma bestrijkt.Achter de indrukwekkende wapenfeiten schuilt echter een complexe figuur. Zo had Caroline Popp een broertje dood aan het feminisme en moesten ook de pleitbezorgers van het algemeen stemrecht niet op haar rekenen. In de aflevering van Baanbreeksters helpt historicus Noël Geirnaert de tegenstrijdigheden te begrijpen en verklaart hij waarom haar naam zelfs in Brugge en onder journalisten amper een belletje doet rinkelen. Communicatiewetenschapper Sara De Vuyst van haar kant schetst de actuele genderverhoudingen in de journalistiek en nuanceert de impact van rolmodellen als Caroline Popp.