Van de dystopieën van Margaret Atwood tot de speculaties van Ursula K. Le Guin en Joanna Russ... Sciencefiction heeft de conventionele machtsbalans tussen de geslachten lang gewikt en gewogen.
...