'Vaderdag? Dat hebben wij niet in Syrië. Moederdag wel. Dat wordt zonder uitzondering in alle Arabische landen gevierd.' De 48-jarige Faiz Khayo opent een raam en wappert wat wind in zijn gezicht. 'Als mijn kinderen met Vaderdag hier in België zouden zijn, zou ik hen meenemen op restaurant. Of naar de zee. Tenminste, als het niet zo zou regenen als vandaag', wijst hij al glimlachend naar de druppels die tegen het raam plenzen.
...