La Kahina, of koningin Dihya Tadmut - de prachtige gazelle - wordt vaak beschouwd als een van de eerste feministen. Zij was de berber die in de zevende eeuw na Christus het verzet leidde tegen de Arabische invasie, en daarbij de islam, in het gebied dat we nu kennen als Algerije en Tunesië. Ze slaagde er herhaaldelijk in de vijand terug te dringen. Maar werd uiteindelijk verraden door een jonge Arabier wiens leven ze bij een eerdere slag gespaard had. Dihya was een vrijheidsstrijder tot haar laatste gevecht tegen de emir, haar gevangenschap die daarop volgde en haar dood door onthoofding.
...