Mensenrechtenorganisatie Amnesty International wil prostitutie uit de criminaliteit halen. Een meerderheid van de afgevaardigden heeft dat beslist op de internationale vergadering van Amnesty in Dublin.

De International Council Meeting (ICM) is de internationale beweging van Amnesty International en legt de hoofdlijnen van de mensenrechtenpolitiek van de organisatie vast. De leiding van de ngo moet nu het beleid rond dit thema verder uitstippelen.

'Armoedebestrijding en degelijke uitstapplannen zijn aan de orde'

'Hun standpunt ondersteunt staten om zo de seksindustrie te legaliseren', zegt de Vrouwenraad nu. 'Want sekswerk legaliseren is de seksindustrie legaliseren. Het treft de mensenrechten van vrouwen en meisjes recht in het hart. Wij herbevestigen ons engagement om te strijden tegen prostitutie van vrouwen en meisjes. De enigen die echt baat hebben bij deze vorm van geseksualiseerd geweld zijn pooiers, kopers en mensenhandelaars.'

'Legalisering leidt niet tot een veiligere en schonere 'bedrijfstak', dat is een mythe', zegt ook Magda De Meyer, voorzitter van de Vrouwenraad. 'Armoedebestrijding, degelijke uitstapprogramma's en vooral de naleving van internationale verdragen zoals het VN-Verdrag inzake de onderdrukking van mensenhandel en de uitbuiting van de prostitutie van anderen (1949) zijn aan de orde.' (Belga/NSK)

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International wil prostitutie uit de criminaliteit halen. Een meerderheid van de afgevaardigden heeft dat beslist op de internationale vergadering van Amnesty in Dublin. De International Council Meeting (ICM) is de internationale beweging van Amnesty International en legt de hoofdlijnen van de mensenrechtenpolitiek van de organisatie vast. De leiding van de ngo moet nu het beleid rond dit thema verder uitstippelen.'Armoedebestrijding en degelijke uitstapplannen zijn aan de orde''Hun standpunt ondersteunt staten om zo de seksindustrie te legaliseren', zegt de Vrouwenraad nu. 'Want sekswerk legaliseren is de seksindustrie legaliseren. Het treft de mensenrechten van vrouwen en meisjes recht in het hart. Wij herbevestigen ons engagement om te strijden tegen prostitutie van vrouwen en meisjes. De enigen die echt baat hebben bij deze vorm van geseksualiseerd geweld zijn pooiers, kopers en mensenhandelaars.' 'Legalisering leidt niet tot een veiligere en schonere 'bedrijfstak', dat is een mythe', zegt ook Magda De Meyer, voorzitter van de Vrouwenraad. 'Armoedebestrijding, degelijke uitstapprogramma's en vooral de naleving van internationale verdragen zoals het VN-Verdrag inzake de onderdrukking van mensenhandel en de uitbuiting van de prostitutie van anderen (1949) zijn aan de orde.' (Belga/NSK)