De rechtbank wordt steeds vaker het nieuwe front in de strijd voor milieubescherming en klimaatactivisme. Dat bleek de voorbije jaren ook uit succesvolle klimaatzaak in Nederland, die onder meer in België navolging kreeg. Maar ook heel andere zaken rond vervuiling en biodiveristeit worden voor de rechtbank uitgevochten.

The Crowd Versus wil die processen een duwtje in de rug geven en biedt iedereen de kans om een duit in het zakje te doen. Donateurs kunnen procederende ngo's steunen met giften van 5 tot 100 euro en worden vervolgens op de hoogte gehouden van de voortgang van het proces.

In de eerste fase van het project is er keuze uit vijf processen, waaronder een rechtszaak tegen pesticiden die schadelijk zijn voor bijen en een zaak om oliebedrijf Chevron te doen betalen voor jarenlange vervuiling in Ecuador. De andere zaken richten zich op de introductie van ggo-maïs in Mexico, een steenkoolmijn in Zuid-Afrika en de vervuilende teerzanden in Canada.

Onrecht

"We zijn enkel het crowdfunding platform en werken niet zelf mee in de zaken", zegt Jan van de Venis, een van de oprichters. De zaak tegen Chevron bijvoorbeeld is aangespannen door het European Environmental Bureau (EEB) in Brussel, maar krijgt dus financiële steun via het platform. "We selecteren rechtszaken waar het gaat om groot onrecht, en beoordelen die op hun mogelijke impact. De focus ligt zowel op economische, sociale als economische rechtvaardigheid, maar die zijn vaak met elkaar verbonden."

Het recht wordt volgens van de initiatiefnemers nog te weinig ingezet, want het is een erg veelbelovend middel. "Het recht wordt steeds meer ingezet, en is daarbij ook succesvol", zegt van de Venis. "De klimaatzaak in Nederland bijvoorbeeld heeft veel meer impact gehad buiten de rechtszaal dan enkel tussen Urgenda en de staat. Wereldwijd wordt er over die zaak gediscussieerd, wereldwijd voelen mensen bij de overheid en bedrijven zich gesteund om nu wel te handelen." (IPS/EK)

De rechtbank wordt steeds vaker het nieuwe front in de strijd voor milieubescherming en klimaatactivisme. Dat bleek de voorbije jaren ook uit succesvolle klimaatzaak in Nederland, die onder meer in België navolging kreeg. Maar ook heel andere zaken rond vervuiling en biodiveristeit worden voor de rechtbank uitgevochten.The Crowd Versus wil die processen een duwtje in de rug geven en biedt iedereen de kans om een duit in het zakje te doen. Donateurs kunnen procederende ngo's steunen met giften van 5 tot 100 euro en worden vervolgens op de hoogte gehouden van de voortgang van het proces.In de eerste fase van het project is er keuze uit vijf processen, waaronder een rechtszaak tegen pesticiden die schadelijk zijn voor bijen en een zaak om oliebedrijf Chevron te doen betalen voor jarenlange vervuiling in Ecuador. De andere zaken richten zich op de introductie van ggo-maïs in Mexico, een steenkoolmijn in Zuid-Afrika en de vervuilende teerzanden in Canada."We zijn enkel het crowdfunding platform en werken niet zelf mee in de zaken", zegt Jan van de Venis, een van de oprichters. De zaak tegen Chevron bijvoorbeeld is aangespannen door het European Environmental Bureau (EEB) in Brussel, maar krijgt dus financiële steun via het platform. "We selecteren rechtszaken waar het gaat om groot onrecht, en beoordelen die op hun mogelijke impact. De focus ligt zowel op economische, sociale als economische rechtvaardigheid, maar die zijn vaak met elkaar verbonden." Het recht wordt volgens van de initiatiefnemers nog te weinig ingezet, want het is een erg veelbelovend middel. "Het recht wordt steeds meer ingezet, en is daarbij ook succesvol", zegt van de Venis. "De klimaatzaak in Nederland bijvoorbeeld heeft veel meer impact gehad buiten de rechtszaal dan enkel tussen Urgenda en de staat. Wereldwijd wordt er over die zaak gediscussieerd, wereldwijd voelen mensen bij de overheid en bedrijven zich gesteund om nu wel te handelen." (IPS/EK)