Nochtans verplicht de wet Gender Mainstreaming regeringsleden om de impact van alle maatregelen te toetsen op de verschillende situaties van mannen en vrouwen. Een concreet voorbeeld: een effectief alcoholpreventiebeleid moet inspelen op de verschillende consumptiepatronen bij beide seksen. De wet werd in het leven geroepen om elke beleidsmaatregel, zelfs als ze schijnbaar neutraal is, te onderwerpen aan een gendertest. Als blijkt dat de maatregel perverse gevolgen heeft voor de ene groep (jawel, ook mannen), dan wordt er gekeken hoe die tekortkomingen rechtgezet kunnen worden. Helaas stellen we vast dat politici hun eigen wetten breken en weigeren om een genderdimensie in hun beleid te integreren.
...