Uit een internationaal onderzoek in 25 landen over de hele wereld blijkt dat dochters van werkende moeders later meer kans hebben zelf buitenhuis te gaan werken, dat ze beter betaald worden voor meer uren werk én dat ze vaker in leidinggevende functies terecht komen. Van een rolmodel gesproken dus.

De zonen plukten op professioneel vlak niet meteen vruchten van hun moeder met carrière, maar de onderzoekers zagen wel een significant verschil in hun privéleven. Zonen van werkende moeders besteden later namelijk meer tijd aan huishoudelijke taken en aan de zorg voor hun eigen kinderen.

Een andere geruststellende conclusie uit het onderzoek: noch jongens noch meisjes lijden onder de afwezigheid van hun moeders.

Praten is niet genoeg

Je taak als rolmodel is dus van ontzettend groot belang voor je kinderen. Dat geldt ook op vlak van gendergelijkheid. Een belangrijke vaststelling van eerder onderzoek is dat praten over rolverdeling niet voldoende is. Zelfs wanneer ouders vaak praten over gendergelijkheid, zullen de kinderen in hun latere leven nog steeds vast zitten in een traditioneel rollenpatroon als diezelfde ouders niet handelen naar wat ze verkondigen. Concreet: een papa kan nog zo vaak zeggen tegen zijn dochter dat ze haar best moet doen op school zodat ze later een goede job kan vinden, maar als hij nooit wast of plast, zal ze niet opgroeien tot een onafhankelijkere vrouw.

De algemene conclusie van beide onderzoeken? Kinderen uit een gezin zonder traditioneel rollenpatroon denken later zelfstandiger na over de mogelijkheden in hun leven.

(EK)

Uit een internationaal onderzoek in 25 landen over de hele wereld blijkt dat dochters van werkende moeders later meer kans hebben zelf buitenhuis te gaan werken, dat ze beter betaald worden voor meer uren werk én dat ze vaker in leidinggevende functies terecht komen. Van een rolmodel gesproken dus. De zonen plukten op professioneel vlak niet meteen vruchten van hun moeder met carrière, maar de onderzoekers zagen wel een significant verschil in hun privéleven. Zonen van werkende moeders besteden later namelijk meer tijd aan huishoudelijke taken en aan de zorg voor hun eigen kinderen. Een andere geruststellende conclusie uit het onderzoek: noch jongens noch meisjes lijden onder de afwezigheid van hun moeders. Je taak als rolmodel is dus van ontzettend groot belang voor je kinderen. Dat geldt ook op vlak van gendergelijkheid. Een belangrijke vaststelling van eerder onderzoek is dat praten over rolverdeling niet voldoende is. Zelfs wanneer ouders vaak praten over gendergelijkheid, zullen de kinderen in hun latere leven nog steeds vast zitten in een traditioneel rollenpatroon als diezelfde ouders niet handelen naar wat ze verkondigen. Concreet: een papa kan nog zo vaak zeggen tegen zijn dochter dat ze haar best moet doen op school zodat ze later een goede job kan vinden, maar als hij nooit wast of plast, zal ze niet opgroeien tot een onafhankelijkere vrouw.De algemene conclusie van beide onderzoeken? Kinderen uit een gezin zonder traditioneel rollenpatroon denken later zelfstandiger na over de mogelijkheden in hun leven.(EK)