Intersekse personen zijn mensen die geboren worden met een variatie van geslachtskenmerken. Soms gaat het om zichtbare verschillen in geslachtsorganen, maar vaak is het ook onzichtbaar of wordt het pas in de puberteit ontdekt.

In België worden baby's met duidelijk intersekse kenmerken nu vaak meteen geopereerd. Dat leidt later soms tot problemen met vruchtbaarheid of seksueel welzijn. Een verkeerde inschatting van het geslacht in combinatie met onomkeerbare chirurgische ingrepen kan daarnaast een grote impact hebben op het psychosociale welzijn. En dat terwijl interseksualiteit niet noodzakelijk een probleem is, vinden de indieners van de resolutie.

Vandaag is er geen duidelijk kader voor het operationeel ingrijpen bij intersekse minderjarigen. Met de resolutie vraagt de Kamer om ondoordachte geslachtsoperaties tegen te gaan, en ouders en kinderen altijd goed te informeren en om uitdrukkelijke toestemming te vragen. De tekst vraagt de regering ook om meer te investeren in onderzoek naar interseksualiteit en in psychologische ondersteuning voor ouders en kinderen.

Tot slot voorziet de resolutie in de oprichting van een referentieziekenhuis waar alle expertise wordt gebundeld en intersekse personen terechtkunnen voor multidisciplinaire zorg en ondersteuning.

Intersekse personen zijn mensen die geboren worden met een variatie van geslachtskenmerken. Soms gaat het om zichtbare verschillen in geslachtsorganen, maar vaak is het ook onzichtbaar of wordt het pas in de puberteit ontdekt. In België worden baby's met duidelijk intersekse kenmerken nu vaak meteen geopereerd. Dat leidt later soms tot problemen met vruchtbaarheid of seksueel welzijn. Een verkeerde inschatting van het geslacht in combinatie met onomkeerbare chirurgische ingrepen kan daarnaast een grote impact hebben op het psychosociale welzijn. En dat terwijl interseksualiteit niet noodzakelijk een probleem is, vinden de indieners van de resolutie. Vandaag is er geen duidelijk kader voor het operationeel ingrijpen bij intersekse minderjarigen. Met de resolutie vraagt de Kamer om ondoordachte geslachtsoperaties tegen te gaan, en ouders en kinderen altijd goed te informeren en om uitdrukkelijke toestemming te vragen. De tekst vraagt de regering ook om meer te investeren in onderzoek naar interseksualiteit en in psychologische ondersteuning voor ouders en kinderen. Tot slot voorziet de resolutie in de oprichting van een referentieziekenhuis waar alle expertise wordt gebundeld en intersekse personen terechtkunnen voor multidisciplinaire zorg en ondersteuning.