'Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) begrijpt dat mensen momenteel andere zaken aan hun hoofd hebben dan seksisme', luidt het donderdag in een persbericht. 'Toch is het net nu erg belangrijk. De impact van de coronacrisis op gendergelijkheid is nog niet bekend, maar op korte termijn zijn er alvast een aantal negatieve effecten. Zoals de sterke stijging van het aantal meldingen van familiaal geweld en de verergering van straatintimidatie.'

De vragenlijst peilt naar seksisme op verschillende terreinen: de werkvloer, de media, het thuisfront, enzovoort. Het Instituut wil een zo breed, divers mogelijk publiek aanspreken om de enquête in te vullen. Deelnemen kan op seksisme.be, in het Nederlands, Frans of Engels. Parallel met de open enquête die gericht is op de hele bevolking, wordt de vragenlijst voorgelegd aan een aselecte steekproef via het Rijksregister.

'Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) begrijpt dat mensen momenteel andere zaken aan hun hoofd hebben dan seksisme', luidt het donderdag in een persbericht. 'Toch is het net nu erg belangrijk. De impact van de coronacrisis op gendergelijkheid is nog niet bekend, maar op korte termijn zijn er alvast een aantal negatieve effecten. Zoals de sterke stijging van het aantal meldingen van familiaal geweld en de verergering van straatintimidatie.' De vragenlijst peilt naar seksisme op verschillende terreinen: de werkvloer, de media, het thuisfront, enzovoort. Het Instituut wil een zo breed, divers mogelijk publiek aanspreken om de enquête in te vullen. Deelnemen kan op seksisme.be, in het Nederlands, Frans of Engels. Parallel met de open enquête die gericht is op de hele bevolking, wordt de vragenlijst voorgelegd aan een aselecte steekproef via het Rijksregister.