Op 12 februari is het opnieuw Dikketruiendag. De eerste keer werd ertoe opgeroepen op 16 februari 2005, toen het Kyoto-protocol, dat de uitstoot van broeikasgassen moet doen verminderen, in werking trad. Het idee is simpel: trek een warme trui aan en zet de verwarming een beetje lager. Het was een van de eerste ludieke, internationale initiatieven die de aandacht vestigden op de klimaatzaak. Ondertussen zijn we bijna vijftien jaar verder, kunnen we de gevolgen van de opwarming van de aarde aan den lijve ondervinden, maar moeten we het nog altijd stellen met symbolische maatregelen.
...