De onderzoekers wilden met hun studie achterhalen hoe het vandaag in Vlaanderen zit met vooroordelen en stigma's rond BDSM. Enerzijds werden aan driehonderd Vlamingen zonder interesse in of ervaring met BDSM een reeks stellingen over BDSM en hun beoefenaars voorgelegd. Maar liefst 86% bleek er minstens in enige mate stigmatiserende overtuigingen op na te houden. Bijna de helft wil bijvoorbeeld geen BDSM-beoefenaar als babysit en een op vijf ziet een BDSM'er als buur niet zitten.

Een tweede luik van het onderzoek omvatte een bevraging bij 325 BDSM-beoefenaars. Ruim een kwart van die groep gaf aan niet te durven uitkomen voor hun BDSM-voorkeur, onder meer vanwege reeds ervaren stigma. Het gebrek aan kennis over BDSM is volgens de onderzoekers een mogelijke voedingsbodem voor stigmatiserende gewoontes. Ze stellen verder dat het opvallend is dat dergelijke attitudes in Vlaanderen nog bestaan, terwijl ons land bijvoorbeeld wel een van de landen is met een positieve wetgeving en beleid op het vlak van LGBTQ.

De onderzoekers wilden met hun studie achterhalen hoe het vandaag in Vlaanderen zit met vooroordelen en stigma's rond BDSM. Enerzijds werden aan driehonderd Vlamingen zonder interesse in of ervaring met BDSM een reeks stellingen over BDSM en hun beoefenaars voorgelegd. Maar liefst 86% bleek er minstens in enige mate stigmatiserende overtuigingen op na te houden. Bijna de helft wil bijvoorbeeld geen BDSM-beoefenaar als babysit en een op vijf ziet een BDSM'er als buur niet zitten. Een tweede luik van het onderzoek omvatte een bevraging bij 325 BDSM-beoefenaars. Ruim een kwart van die groep gaf aan niet te durven uitkomen voor hun BDSM-voorkeur, onder meer vanwege reeds ervaren stigma. Het gebrek aan kennis over BDSM is volgens de onderzoekers een mogelijke voedingsbodem voor stigmatiserende gewoontes. Ze stellen verder dat het opvallend is dat dergelijke attitudes in Vlaanderen nog bestaan, terwijl ons land bijvoorbeeld wel een van de landen is met een positieve wetgeving en beleid op het vlak van LGBTQ.