Een gelijke wereld begint voor mij bij een volwaardige erkenning en bescherming van de rechten van meisjes. Zij staan nog steeds voor specifieke uitdagingen. Door Covid-19 zien we wereldwijd zelfs een heropleving van traditionele genderrollen en -normen. Zo krijgen in veel landen meisjes niet de kans om hun onderwijs af te ronden en krijgen ze te maken met genitale verminking en andere vormen van gendergerelateerd geweld.

Een meisje dat haar school niet mag afmaken, loopt een veel groter risico dat ze in een vicieuze armoedespiraal terechtkomt en geen waardig werk vindt. Ook in België worden hun rechten vaak geschonden. 90 procent van de ondervraagde meisjes tussen 15-24 jaar verklaarden in 2019 dat ze al seksuele intimidatie op straat meemaakten. Dat is onaanvaardbaar!

Samen met jongeren en andere activisten zet ik me met Plan International België actief in voor het aanpakken van globale genderuitdagingen. Gendergelijkheid vereist een gelijke verdeling van macht en middelen, en die komt er niet vanzelf. Daarom moeten we actief strijd blijven voeren. Zolang er geen sprake is van een eerlijke en gelijke toekomst voor iedereen, blijft Internationale Vrouwendag dus absoluut noodzakelijk.

Een gelijke wereld begint voor mij bij een volwaardige erkenning en bescherming van de rechten van meisjes. Zij staan nog steeds voor specifieke uitdagingen. Door Covid-19 zien we wereldwijd zelfs een heropleving van traditionele genderrollen en -normen. Zo krijgen in veel landen meisjes niet de kans om hun onderwijs af te ronden en krijgen ze te maken met genitale verminking en andere vormen van gendergerelateerd geweld.Een meisje dat haar school niet mag afmaken, loopt een veel groter risico dat ze in een vicieuze armoedespiraal terechtkomt en geen waardig werk vindt. Ook in België worden hun rechten vaak geschonden. 90 procent van de ondervraagde meisjes tussen 15-24 jaar verklaarden in 2019 dat ze al seksuele intimidatie op straat meemaakten. Dat is onaanvaardbaar! Samen met jongeren en andere activisten zet ik me met Plan International België actief in voor het aanpakken van globale genderuitdagingen. Gendergelijkheid vereist een gelijke verdeling van macht en middelen, en die komt er niet vanzelf. Daarom moeten we actief strijd blijven voeren. Zolang er geen sprake is van een eerlijke en gelijke toekomst voor iedereen, blijft Internationale Vrouwendag dus absoluut noodzakelijk.