'We weten wat we moeten doen, maar we zitten vast. Hoe kunnen we die ambitieuze klimaatdoelen echt bereiken?' Met die vraag omschrijft curator Joachim Declerck het grondvest van de expo 'You Are Here'. De tentoonstelling, georganiseerd door de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam of de IABR, is een tweeledig project in Rotterdam en Brussel rond milieuproblemen en de nijpende nood aan verandering. Het breder kader, IABR-2018+2020-THE MISSING LINK, poogt om de kloof tussen de kleine hulp en de klimaattop van Parijs te verkleinen.
...