Ruziemaken is nuttig, belangrijk en maakt misschien zelfs betere mensen van ons. Tenminste, als we het op een goede manier doen, schrijft conflictcoach Serge Ornelis in zijn boek Met slaande deuren. Ruzie is dan een soort noodprocedure die we inroepen op het moment dat een relatie verstoord raakt. Stop. Respecteer mij. Zie mij. Hou van mij. 'Net daarom is het zo nuttig, je maakt ruzie als je een relatie belangrijk vindt of als je elkaar graag ziet.'
...