Tijdens drie bijeenkomsten gingen de deelnemers aan de slag om samen hun initiatief beter te maken. Uitwisseling stond hierbij centraal. De pioniers versterken elkaar en werken samen op gebied van productontwikkeling, financiering, strategie, communicatie en vrijwilligerswerking. Ze konden daarbij rekenen op de expertise en ondersteuning van het Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu. De Stuyverij begeleidde de sessies. Zo vormde de Burgerschool een inspirerende broedplek voor klimaatpioniers en burgerinitiatieven. Professionele coaching tilde de klimaatinitiatieven naar een hoger niveau.

"De Burgerschool ondersteunt op inspirerende wijze vele kleinere lokale initiatieven en zorgt voor een actieve kruisbestuiving van goede ideeën en expertise," zegt Tie Roefs, gedeputeerde Vlaams-Brabant. "Die ondersteuning is belangrijk, want in Vlaams-Brabant leven steeds meer initiatieven voor een beter klimaat. Elk jaar trekken we 500.000 euro uit om dat soort projecten te steunen. Als provincie hebben we zo'n initiatieven hard nodig. Ze helpen ons om als provincie tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat we tegen 2040 85 tot 90% minder CO2 zullen uitstoten. We ondersteunen de Burgerschool dan ook graag met een subsidie van 48.191 euro."

De deelnemers waren heel divers, onder andere startende energiecoöperaties, initiatieven rond natuurverf, duurzame recyclageateliers, klimaatcoaches, landbouwcoöperaties en duurzame buurtinitiatieven. Ze kunnen hun project nu op een hoger niveau verderzetten.

Meer info op www.bewustverbruiken.be

Tijdens drie bijeenkomsten gingen de deelnemers aan de slag om samen hun initiatief beter te maken. Uitwisseling stond hierbij centraal. De pioniers versterken elkaar en werken samen op gebied van productontwikkeling, financiering, strategie, communicatie en vrijwilligerswerking. Ze konden daarbij rekenen op de expertise en ondersteuning van het Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu. De Stuyverij begeleidde de sessies. Zo vormde de Burgerschool een inspirerende broedplek voor klimaatpioniers en burgerinitiatieven. Professionele coaching tilde de klimaatinitiatieven naar een hoger niveau."De Burgerschool ondersteunt op inspirerende wijze vele kleinere lokale initiatieven en zorgt voor een actieve kruisbestuiving van goede ideeën en expertise," zegt Tie Roefs, gedeputeerde Vlaams-Brabant. "Die ondersteuning is belangrijk, want in Vlaams-Brabant leven steeds meer initiatieven voor een beter klimaat. Elk jaar trekken we 500.000 euro uit om dat soort projecten te steunen. Als provincie hebben we zo'n initiatieven hard nodig. Ze helpen ons om als provincie tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat we tegen 2040 85 tot 90% minder CO2 zullen uitstoten. We ondersteunen de Burgerschool dan ook graag met een subsidie van 48.191 euro."De deelnemers waren heel divers, onder andere startende energiecoöperaties, initiatieven rond natuurverf, duurzame recyclageateliers, klimaatcoaches, landbouwcoöperaties en duurzame buurtinitiatieven. Ze kunnen hun project nu op een hoger niveau verderzetten. Meer info op www.bewustverbruiken.be