Vaak lees je in kranten dingen die je liever niet gelezen zou hebben. Een enkele keer lees je er dingen die je liever niet gemist zou hebben. In De Morgen hebben ze De vragen van Proust, bijvoorbeeld. Elke maandag wordt een BV (m/v) onderworpen aan een kruisverhoor. 'Bent u een goede vriend?' 'Welk dier zou u willen zijn?' 'Wat is uw goorste fantasie?'
...