De consumenten verwachten van de handelssector niet dat die zich bezighoudt met maatschappelijke projecten, aldus nog Comeos.

De consumenten willen vooral dat de handelssector geen onterechte reclame maakt, voedselverspilling tegengaat en goede informatie geeft aan de consument.

'Dit is de basis voor iedereen', zegt Michel. Prioriteiten voor duurzaamheid zijn voor de consument een aanbod van ecologische producten, gezonde producten en een goede omgang met zijn persoonlijke gegevens.

Opvallend is dat consumenten opgedeeld kunnen worden in drie grote groepen. Eén groep is heel erg geïnteresseerd in duurzaamheid en let er actief op. Het gaat daarbij vooral om vrouwen, 55+ en Nederlandstalig.

Een tweede groep heeft interesse voor duurzaamheid, maar is er niet fanatiek mee bezig. En een derde groep, vooral mannen, jonger dan 25 en Franstalig, is er helemaal niet mee bezig.

De handel is de grootste private werkgever in België, goed voor 11 procent van het bruto binnenlands product.

De consumenten verwachten van de handelssector niet dat die zich bezighoudt met maatschappelijke projecten, aldus nog Comeos. De consumenten willen vooral dat de handelssector geen onterechte reclame maakt, voedselverspilling tegengaat en goede informatie geeft aan de consument. 'Dit is de basis voor iedereen', zegt Michel. Prioriteiten voor duurzaamheid zijn voor de consument een aanbod van ecologische producten, gezonde producten en een goede omgang met zijn persoonlijke gegevens. Opvallend is dat consumenten opgedeeld kunnen worden in drie grote groepen. Eén groep is heel erg geïnteresseerd in duurzaamheid en let er actief op. Het gaat daarbij vooral om vrouwen, 55+ en Nederlandstalig. Een tweede groep heeft interesse voor duurzaamheid, maar is er niet fanatiek mee bezig. En een derde groep, vooral mannen, jonger dan 25 en Franstalig, is er helemaal niet mee bezig. De handel is de grootste private werkgever in België, goed voor 11 procent van het bruto binnenlands product.