Women of the Wall is een vrouwenorganisatie die zich al sinds de jaren tachtig inzet voor de rechten van Joodse vrouwen en eist dat vrouwen hun gebeden luidop mogen zeggen, mogen voorlezen uit de Thora en religieuze kledingstukken zoals de talliet en de keppel mogen dragen tijdens het bidden; rechten die normaal gezien enkel voor mannen voorbehouden zijn.

De zeer orthodoxe charedisch joodse gemeenschap is niet opgezet met deze liberale beweging en het kwam vrijdag dan ook tot een handgemeen tijdens de maandelijkse bidsessie van Women of the Wall. Duizenden orthodoxen dreven de vrouwen weg van het 'mannelijke gedeelte' van de heilige site terwijl ze stoelen, vuilnis en water naar hun hoofden gooiden en hen bespuwden. Het was de eerste keer dat ultraorthodoxe meisjes en vrouwen zich zo massaal afzetten tegen de vrijgevochten Women of the Wall en het markeert de strijd tussen charedische en de meer gematigde joden die momenteel hevig woedt op alle vlakken van het maatschappelijke leven in Israël.

Nochtans heeft de Israëlische regering onlangs nog besloten dat ook niet-orthodoxe vrouwen mochten bidden aan de kotel, zelfs wanneer ze (mannelijke) gebedsjaals droegen. Dit wekte veel protest op van charedische joden wereldwijd, waardoor de Israëlische regering nu naar een oplossing zoekt om een nieuwe gebedssite te installeren waar mannen en vrouwen samen kunnen bidden moesten ze dat wensen.

Zelfs na de grote clash heeft de vrouwenbeweging Women of the Wall gezworen niet te zullen stoppen met hun strijd om gelijkheid en vrijheid binnen hun religie. Ze zullen dan ook niet stoppen met hun maandelijkse gebeden en nodigen iedereen -mannen en vrouwen- uit om hen te vergezellen. (KS)

Women of the Wall is een vrouwenorganisatie die zich al sinds de jaren tachtig inzet voor de rechten van Joodse vrouwen en eist dat vrouwen hun gebeden luidop mogen zeggen, mogen voorlezen uit de Thora en religieuze kledingstukken zoals de talliet en de keppel mogen dragen tijdens het bidden; rechten die normaal gezien enkel voor mannen voorbehouden zijn. De zeer orthodoxe charedisch joodse gemeenschap is niet opgezet met deze liberale beweging en het kwam vrijdag dan ook tot een handgemeen tijdens de maandelijkse bidsessie van Women of the Wall. Duizenden orthodoxen dreven de vrouwen weg van het 'mannelijke gedeelte' van de heilige site terwijl ze stoelen, vuilnis en water naar hun hoofden gooiden en hen bespuwden. Het was de eerste keer dat ultraorthodoxe meisjes en vrouwen zich zo massaal afzetten tegen de vrijgevochten Women of the Wall en het markeert de strijd tussen charedische en de meer gematigde joden die momenteel hevig woedt op alle vlakken van het maatschappelijke leven in Israël. Nochtans heeft de Israëlische regering onlangs nog besloten dat ook niet-orthodoxe vrouwen mochten bidden aan de kotel, zelfs wanneer ze (mannelijke) gebedsjaals droegen. Dit wekte veel protest op van charedische joden wereldwijd, waardoor de Israëlische regering nu naar een oplossing zoekt om een nieuwe gebedssite te installeren waar mannen en vrouwen samen kunnen bidden moesten ze dat wensen. Zelfs na de grote clash heeft de vrouwenbeweging Women of the Wall gezworen niet te zullen stoppen met hun strijd om gelijkheid en vrijheid binnen hun religie. Ze zullen dan ook niet stoppen met hun maandelijkse gebeden en nodigen iedereen -mannen en vrouwen- uit om hen te vergezellen. (KS)