"We zouden graag een geslachtsloze genderaanduiding willen invoeren voor studenten die om de een of andere reden niet kunnen aangeven of ze man of vrouw zijn. We hebben in het verleden trouwens al vragen in die zin gekregen en ook in een aantal buitenlandse universiteiten bestaat deze mogelijkheid al", aldus vice-rector Studentenaangelegenheden Rik Gosselink.

Het probleem is dat de de KU Leuven dit nu nog niet kan invoeren omwille van de koppeling met databanken van de overheid zoals het Rijksregister en het Kruispunt van de Sociale Zekerheid (KSZ). Volgens Veto voorziet de vernieuwde Databank Hoger Onderwijs van de Vlaamse overheid de derde optie op vlak van genderaanduiding al, maar blijft het gebruik ervan omwille van die koppeling voorlopig dode letter.

Justitieminister Koen Geens (CD&V) geeft in Veto toe 'dat het niet evident is' dat mensen eerst hun geslacht operatief moeten laten veranderen vooraleer ze dat juridisch kunnen doen'. Samen met staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (N-VA) bekijkt Geens thans hoe de wetgeving kan aangepast worden aan de mensenrechten en Europese regelgeving. "Er is hierover echter nog standpunt binnen de regering en de problematiek ligt gevoelig", aldus Geens. (BELGA)

"We zouden graag een geslachtsloze genderaanduiding willen invoeren voor studenten die om de een of andere reden niet kunnen aangeven of ze man of vrouw zijn. We hebben in het verleden trouwens al vragen in die zin gekregen en ook in een aantal buitenlandse universiteiten bestaat deze mogelijkheid al", aldus vice-rector Studentenaangelegenheden Rik Gosselink. Het probleem is dat de de KU Leuven dit nu nog niet kan invoeren omwille van de koppeling met databanken van de overheid zoals het Rijksregister en het Kruispunt van de Sociale Zekerheid (KSZ). Volgens Veto voorziet de vernieuwde Databank Hoger Onderwijs van de Vlaamse overheid de derde optie op vlak van genderaanduiding al, maar blijft het gebruik ervan omwille van die koppeling voorlopig dode letter. Justitieminister Koen Geens (CD&V) geeft in Veto toe 'dat het niet evident is' dat mensen eerst hun geslacht operatief moeten laten veranderen vooraleer ze dat juridisch kunnen doen'. Samen met staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (N-VA) bekijkt Geens thans hoe de wetgeving kan aangepast worden aan de mensenrechten en Europese regelgeving. "Er is hierover echter nog standpunt binnen de regering en de problematiek ligt gevoelig", aldus Geens. (BELGA)