Ieder jaar komt er acht miljard kilogram afval in de oceanen terecht. Aangezien tachtig procent via rivieren komt gedobberd, is ervoor zorgen dat de waterwegen niet vervuild worden een nobele daad. Het is dan ook de ambitie van River Cleanup om met verschillende partijen op verschillende plaatsen opruimacties te organiseren langs rivieren en zo bewustwording en verandering te brengen.

Mentaliteitswijziging

Het gaat dus om meer dan louter opruimen. Door samen de handen vuil te maken, kan je in groepsverband het verschil maken en bewustwording creëren. Het is uiteraard de bedoeling dat er na de schoonmaakacties minder zwerfvuil wordt achtergelaten.

In België werden er verschillende acties georganiseerd, langs Schelde Maas en zijrivieren. In Antwerpen werd het afval na afloop gesorteerd door de Antwerpse Zeescouts in een mobiel recyclagepunt opgezet met de stad Antwerpen. Zo kan het afval nog ingeschakeld worden in de circulaire economie: pet flessen worden brillen (w.r.yuma), plastic folies nieuwe afvalzakken (plasta) en via partner Eco-oh worden alle restplastics omgevormd tot zitbank of kunstwerk.

River Cleanup in cijfers

5049 deelnemers

48 cleanups

60 ton zwerfvuil

World Cleanup Day in cijfers

20125 deelnemers

112 ton zwerfvuil

3619 zakken zwerfvuil

Er zijn nog tal van opruimacties waar je aan kunt deelnemen. Via river-cleanup.org worden ze verzameld. Wie zelf een actie op poten wil zetten, kan mailen naar action@river-cleanup.org.

Ieder jaar komt er acht miljard kilogram afval in de oceanen terecht. Aangezien tachtig procent via rivieren komt gedobberd, is ervoor zorgen dat de waterwegen niet vervuild worden een nobele daad. Het is dan ook de ambitie van River Cleanup om met verschillende partijen op verschillende plaatsen opruimacties te organiseren langs rivieren en zo bewustwording en verandering te brengen.Mentaliteitswijziging Het gaat dus om meer dan louter opruimen. Door samen de handen vuil te maken, kan je in groepsverband het verschil maken en bewustwording creëren. Het is uiteraard de bedoeling dat er na de schoonmaakacties minder zwerfvuil wordt achtergelaten. In België werden er verschillende acties georganiseerd, langs Schelde Maas en zijrivieren. In Antwerpen werd het afval na afloop gesorteerd door de Antwerpse Zeescouts in een mobiel recyclagepunt opgezet met de stad Antwerpen. Zo kan het afval nog ingeschakeld worden in de circulaire economie: pet flessen worden brillen (w.r.yuma), plastic folies nieuwe afvalzakken (plasta) en via partner Eco-oh worden alle restplastics omgevormd tot zitbank of kunstwerk.