Toekomstige stad in vraag gesteld in BMW Guggenheim Lab

Het rondreizende BMW Guggenheim Lab moet dienst doen als een broeinest voor ideeën over de stad van de toekomst.

Overal ter wereld maken steden en hun bewoners zich op voor de toekomst. Zo kende de tentoonstelling ‘Bouwen voor Brussel’ in Bozar vorig jaar een gigantisch succes. En onderzoeken het Amsterdamse Architectuurcentrum en het New Yorkse Center for Architecture in ‘Glimpses’ de duurzame toekomst van de metropolen waarin ze gevestigd zijn. In datzelfde kader past het BMW Guggenheim Lab, dat zonet de deuren opende in New York. De laatste jaren onderging the Big Apple al een enorme gedaanteverwisseling. Hele delen van Broadway werden fietsvriendelijk gemaakt, de oevers van de rivieren werden omgetoverd in groene parkjes en een oude spoorwegbedding in het Meatpacking District kreeg een nieuw, bijzonder gesmaakt leven als ‘The High Line’.

In deze omgeving lanceert het Guggenheim, met BMW als sponsor, zijn pop-uplab voor creatieve ideeën over de stad van de toekomst. Als eerste thema komt ‘confronting comfort’ aan de beurt. Daarin wil het lab uitzoeken hoe een stadsomgeving meer aan de noden van de mensen kan beantwoorden. Ook de balans tussen modern comfort, duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid komt aan bod. Om deze thema’s uit te diepen staat een resem gratis activiteiten op het programma. Via de website en de sociale media kan het publiek wereldwijd mee debatteren.

Negen haltes

Het lab bevindt zich op een braakliggend stuk grond tussen Houston en East First Street. Volgens een medewerker van het Guggenheim was dit terrein tot voor enkele weken vooral bevolkt door “ratten en vuilnis”. Intussen ‘zweeft’ de constructie van Atelier Bow-Wow tussen de aanpalende panden. Op het grondniveau is het lab volledig open.

Het lab zal de komende 6 jaar halt houden in 9 steden. Om de twee jaar komt er een nieuw lab van een nieuw architectenbureau, vergezeld van een nieuw thema. De volgende halte is Berlijn, daarna trekt het lab naar Azië. Deze eerste cyclus moet in 2013 in een tentoonstelling in het Solomon. R. Guggenheim Museum resulteren. Uiteindelijk zal de hele cyclus rond zijn tegen de herfst van 2016.

Elien Haentjens

BMW Guggenheim Lab, tot 16 oktober tussen Houston en East First Street.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content