Elk groot plat dak wordt groen en veel meer open ruimte: zo zet Brussel in op leefbaarheid

Anderlecht

De nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening Good Living, die donderdag groen licht kreeg van de Brusselse regering, wordt de leidraad voor de transitie van Brussel naar een toekomstgerichte stad op mensenmaat. Dat stelden Brussels minister-president Rudi Vervoort en staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet vrijdag bij de voorstelling.

Good Living legt de regels vast waaraan elke straat, plein of gebouw moet voldoen om in de toekomst nog een bouwvergunning te krijgen, en is opgebouwd in drie hoofdstukken: open ruimte, stedelijkheid en bewoonbaarheid.  Good Living heeft als doel open ruimte te creëren waar mensen plaats hebben om te spelen, ontspannen en ontmoeten, zich veilig te voelen en zich op een aangename manier te verplaatsen. De regels gelden voor elke nieuwbouw of renovatie.

Meer ruimte

Zo wordt maximaal 50 procent van de straat voorbehouden voor gemotoriseerd individueel vervoer, komt er een okerkleurig afgescheiden fietspad op doorgaande verkeersassen, moet elk voetpad minstens 2 meter breed zijn en wordt minstens 10 tot 15 procent van de oppervlakte voorbehouden aan bomen en planten.

Minstens 30 procent van elk terrein dient onbebouwd te blijven. En van die 30 procent zal 75 procent volle grond zijn, om een goede afwatering mogelijk te maken.

Bij elk bestaand gebouw wordt van een renovatie vertrokken. Slopen is slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. Bovendien dient elk nieuw of gerenoveerd gebouw over een geïntegreerd regenwaterbeleid te beschikken. 

Elke woning een buitenruimte

De minimale oppervlakte van een wooneenheid wordt bepaald op basis van het aantal slaapkamers. Ook de minimale oppervlakte voor collectieve voorzieningen hangt af van het aantal kamers. Elke woning moet een eigen buitenruimte van minstens 4 m² hebben (+ 2 m² per extra kamer). Good Living wil ook de platte daken activeren. Elk plat dak van meer dan 20 m² dient te worden ingericht als groen dak of terras, of gebruikt worden voor stadslandbouw of de plaatsing van zonnepanelen.

Het is de bedoeling dat Good Living na nog een hele weg van overleg op 1 januari of 1 juli 2024 van kracht wordt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content