Waarom zou je op zoute grond willen telen? Het blijkt geen kwestie van willen maar van moeten. In kustgebieden zijn er altijd akkers geweest die veel zouter waren dan die in het binnenland door de nabijheid van de zee. Maar de opwarming van de aarde doet er nog een schep bovenop: lange periodes van droogte én een stijgende zeespiegel zorgen ervoor dat de bodem aan de kust - maar ook in het binnenland - almaar zouter wordt. Gewone landbouwgewassen worden niet blij van die verzilting. De oogsten worden slechter en de opbrengst van de boeren slinkt. Dat is een probleem in Nederland en België, maar ook in gebieden waar de klimaatverandering nog harder aankomt. Al jarenlang proberen boeren en overheden de verzilting tegen te houden door de zilte grond te spoelen met zoet water - maar de schaarste aan zoet water en de torenhoge kosten le...