Vooruitzicht landbouw: Latijns-Amerika bouwt verder aan machtspositie

Een sojaveld, ook wel een 'groene woestijn' genoemd. © Getty Images/iStockphoto

Brazilië laat straks de VS achter zich en wordt de grootste sojaproducent ter wereld. Ook de groei in de maïsproductie zal voornamelijk uit Latijns-Amerika komen. Verder zullen de twee grootste vleesuitvoerders ter wereld, Brazilië en de VS, samen bijna aan de helft van het wereldwijd geëxporteerde vlees komen.

Van alle landen ter wereld hebben Argentinië en Brazilië hun landbouwoppervlakte de laatste tien jaar het sterkst zien groeien, zeggen de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en de FAO (VN-Voedsel- en Landbouworganisatie) in hun rapport Landbouwvooruitzichten 2017-2026. Argentinië kreeg er 10 miljoen hectare bij, Brazilië 8 miljoen.

De komende tien jaar zullen beide landen er nog ongeveer evenveel landbouwoppervlakte bij krijgen.

Sojaproductie

De wereldwijde sojaproductie groeit tot 2026 met 1,9 procent per jaar, wat veel minder is dan het jaargemiddelde van 4,9 procent van de laatste tien jaar. Bij de grote sojaproducenten groeit Brazilië het sterkst, 2,6 procent per jaar. Dat land beschikt ook over meer landbouwgrond.

De verwachting is dan ook dat Brazilië de Verenigde Staten zal inhalen als grootste sojaproducent ter wereld. Brazilië en de VS zullen in 2026 samen goed zijn voor bijna 80 procent van de wereldwijde soja-export.

Maïsproductie

De graanproductie zal wereldwijd met ongeveer 1 procent per jaar stijgen. De tarweproductie groeit met 11 procent, de maisproductie met 14 procent, de productie van secundaire granen (onder meer gerst en rogge) met 10 procent en de rijstproductie met 13 procent.

De oppervlakte voor maïs neemt vooral in Latijns-Amerika toe, van 33,5 miljoen hectare vandaag naar 35,7 miljoen hectare in 2016. Het continent ziet zijn maïsproductie dan ook het sterkst stijgen, met 39 miljoen ton tot 2026, 28 procent van de wereldwijde groei in de maïsproductie.

Azië en de Pacific gaan de komende tien jaar 33 miljoen ton maïs extra produceren. In tegenstelling tot in Latijns-Amerika komt die stijging bijna uitsluitend van een beter rendement op de bestaande oppervlakte en komt er dus geen landbouwgrond bij.

Vleesexport

De ontwikkelingslanden zullen in 2016 goed zijn voor iets meer dan de helft van de wereldwijde vleesexport, maar hun aandeel zal gestaag dalen. Het gezamenlijke aandeel van de twee grootste vleesuitvoerders ter wereld, Brazilië en de VS, zal dan weer fors groeien, tot ongeveer 44 procent van de totale vleesexport. Die concentratie komt doordat beide landen profiteren van een grotere productiviteit en van de goede lokale bevoorrading met veevoeders.

Ook de verwachte waardevermindering van de Braziliaanse en Argentijnse munt in verhouding tot de Amerikaanse dollar werkt die concentratie in de hand. Het zal ook de melkexport uit Brazilië en Argentinië aanzwengelen naarmate beide landen op dit terrein concurrentiëler worden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content