Voedselveiligheid verbetert in scholen, maar neemt af in gevangenissen en ziekenhuizen

© Getty Images/iStockphoto

Bij de grootkeukens gaan de scholen er merkbaar op vooruit, maar is er achteruitgang bij de ziekenhuizen en gevangenissen. In de horeca blijven de pitazaken slecht scoren.

In het dossier Openbare Keukens neemt Weekend.be een kijkje in verschillende instellingskeukens.

Van de zowat 120.000 controles die het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vorig jaar uitvoerde bij ruim 66.000 voedingsbedrijven, was 87,3 procent gunstig. Het agentschap kreeg in 2016 minder klachten binnen, deelde minder waarschuwingen uit, stelde minder pv’s op en sloot minder zaken tijdelijk dan in 2015. Die vooruitgang is evenwel niet in elke sector waar te nemen.

Scholen goede leerling

Het FAVV wijst op een duidelijke verbetering bij de schoolkeukens. Daar haalden vorig jaar acht op de tien keukens een goed resultaat, 5,5 procent meer dan in 2015. “Onze voorlichtingscel heeft in samenwerking met de scholen opleidingen rond voedselveiligheid opgezet en dat werpt vruchten af”, zegt Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder van het FAVV.

Een van de beste leerlingen van de klas blijft de sector van de primaire productie. De landbouw- en andere bedrijven die zich op plantaardige productie richten behalen een score van 97 procent. Voor de dierlijke productie is dat 94,8 procent.

Gevangenissen, ziekenhuizen en pitazaken achteruit

Minder goed scoren de keukens in de gevangenissen, waar slechts 38,5 procent in 2016 een goed resultaat haalde, al trekt het FAVV daar geen statistische conclusies omdat er slechts een klein aantal inspecties uitgevoerd werd. De achteruitgang in de ziekenhuiskeukens was wel duidelijk. Daar scoorde vorig jaar 65,1 procent goed, waar dat een jaar eerder nog 72,6 procent was.

In de horeca gingen de pitazaken er vorig jaar nog verder op achteruit (-2,9 procent). Slechts 41,2 procent scoorde er goed. Achteruitgang was er ook bij de marktkramers, al scoren die met bijna 70 procent nog steeds behoorlijk goed.

Het FAVV benadrukt dat in de sectoren die het minder goed doen op het gebied van algemene hygiëne, er vaak nog andere non-conformiteiten zijn, zoals producten waarvan de vervaldatum overschreden is.

Partner Content