Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft in 2011 bij controles in het Vlaams en Waals Gewest respectievelijk 16 en 4 nachtwinkels geverbaliseerd. In beide gewesten kregen 49 en 19 nachtwinkels eenwaarschuwing.Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister Sabine Laruelle op een schriftelijke vraag van Karl Vanlouwe (N-VA). Zowel het aantal PV's als waarschuwingen ligt telkens veel hoger dan de jaren voordien. In 2010 kregen in het Vlaams Gewest 4 nachtwinkels een PC en 7 een waarschuwing, in het Waals Gewest was dat respectievelijk 4 en 9. Het toenemend aantal PV's en waarschuwingen heeft ongetwijfeld ook te maken met het stijgend aantal controles. In het Vlaams Gewest controleerde het FAVV in 2011 204 winkels (waarvan 47 hercontroles) tegenover slechts 63 in 2010. In het Waalse Gewest bleef de stijging beperkt van 37 tot 51 (13 hercontroles).

De voornaamste inbreuken die in het Vlaams Gewest worden vastgesteld zijn het ontbreken van een thermometer in iedere diepvriezer en/of frigo, van een reinigings- en ontsmettingsplan en van een bestrijdingsplan tegen ongedierte. Sommige nachtwinkels kunnen geen geneeskundige attesten voorleggen voor iedereen die in contact komt met voeding. Er zijn her en der ook onvoldoende handenwasbakken en kranen voor het personeel. In het Waals Gewest komen dezelfde inbreuken frequent voor met uitzondering van het ontbreken van een ongediertebestrijdingsplan.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft in 2011 bij controles in het Vlaams en Waals Gewest respectievelijk 16 en 4 nachtwinkels geverbaliseerd. In beide gewesten kregen 49 en 19 nachtwinkels eenwaarschuwing.Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister Sabine Laruelle op een schriftelijke vraag van Karl Vanlouwe (N-VA). Zowel het aantal PV's als waarschuwingen ligt telkens veel hoger dan de jaren voordien. In 2010 kregen in het Vlaams Gewest 4 nachtwinkels een PC en 7 een waarschuwing, in het Waals Gewest was dat respectievelijk 4 en 9. Het toenemend aantal PV's en waarschuwingen heeft ongetwijfeld ook te maken met het stijgend aantal controles. In het Vlaams Gewest controleerde het FAVV in 2011 204 winkels (waarvan 47 hercontroles) tegenover slechts 63 in 2010. In het Waalse Gewest bleef de stijging beperkt van 37 tot 51 (13 hercontroles). De voornaamste inbreuken die in het Vlaams Gewest worden vastgesteld zijn het ontbreken van een thermometer in iedere diepvriezer en/of frigo, van een reinigings- en ontsmettingsplan en van een bestrijdingsplan tegen ongedierte. Sommige nachtwinkels kunnen geen geneeskundige attesten voorleggen voor iedereen die in contact komt met voeding. Er zijn her en der ook onvoldoende handenwasbakken en kranen voor het personeel. In het Waals Gewest komen dezelfde inbreuken frequent voor met uitzondering van het ontbreken van een ongediertebestrijdingsplan.