In december beslissen de Europese bevoegde ministers steevast hoeveel vis de lidstaten mogen vangen in de verschillende zeegebieden. Minister Crevits is tevreden over het resultaat. Onze vissers mogen in 2020 meer tong opvissen, terwijl ze even veel pladijs en rog mogen bovenhalen. Dat zijn de soorten die voor onze vissers belangrijk zijn. De vangstmogelijkheden voor kabeljauw dalen in de Noordzee met liefst vijftig procent.

Waar de visbestanden het goed doen werden de vangstmogelijkheden behouden of opgetrokken. Bij bestanden die het moeilijk hebben, werden de visserijmogelijkheden verminderd, zodat deze vissoorten de tijd krijgen om zich te herstellen.

Vissen als tong en pladijs worden vooral gevangen met behulp van boomkorren, een lange balk met kettingen aan en die voortgetrokken wordt door de boot. De kettingen slepen over de zeebodem, waardoor vissen die in het zand leven opschrikken en zo in het net terechtkomen. De manier van vissen heeft een grote ecologische impact.

Volgens minister Crevits is de visserij in Vlaanderen goed voor een aanvoer van meer dan 20.000 ton per jaar met een waarde van meer dan 80 miljoen euro.

In december beslissen de Europese bevoegde ministers steevast hoeveel vis de lidstaten mogen vangen in de verschillende zeegebieden. Minister Crevits is tevreden over het resultaat. Onze vissers mogen in 2020 meer tong opvissen, terwijl ze even veel pladijs en rog mogen bovenhalen. Dat zijn de soorten die voor onze vissers belangrijk zijn. De vangstmogelijkheden voor kabeljauw dalen in de Noordzee met liefst vijftig procent. Waar de visbestanden het goed doen werden de vangstmogelijkheden behouden of opgetrokken. Bij bestanden die het moeilijk hebben, werden de visserijmogelijkheden verminderd, zodat deze vissoorten de tijd krijgen om zich te herstellen.Vissen als tong en pladijs worden vooral gevangen met behulp van boomkorren, een lange balk met kettingen aan en die voortgetrokken wordt door de boot. De kettingen slepen over de zeebodem, waardoor vissen die in het zand leven opschrikken en zo in het net terechtkomen. De manier van vissen heeft een grote ecologische impact. Volgens minister Crevits is de visserij in Vlaanderen goed voor een aanvoer van meer dan 20.000 ton per jaar met een waarde van meer dan 80 miljoen euro.