Crelan organiseerde in april een bevraging bij meer dan 1.000 landbouwers, een jaarlijkse gewoonte in de aanloop van de landbouwbeurs in Libramont. De resultaten waren niet goed. De vertrouwensbarometer staat zowel in Vlaanderen als in Wallonië op het laagste peil sinds het begin van de meting in 2007. Zelfs in de crisisjaren 2009 en 2010 was het vertrouwen nog iets hoger.

"De landbouwers zijn het beu. Ze worden in de media vergeleken met landbouwbedrijven in de VS of Brazilië. Dat is niet eerlijk. In die landen is de landbouw erg intensief en de vervuiling die daar wordt veroorzaakt, is zeker niet dezelfde bij ons."

Vooral de melkveebedrijven en de varkenshouders hebben het moeilijk, omdat de prijzen onder druk staan. 30 procent van de varkenshouders en 29 procent van de melkveehouders in Vlaanderen zegt tijdelijke financiële problemen gehad te hebben in het afgelopen jaar. In Wallonië zat zelfs 53 procent van de melkveehouders met een tijdelijk kastekort.

Crelan wijst er wel op dat het aantal boeren dat tijdelijke tekorten moet opvangen, lager ligt dan in de crisisperiode 2009-2010. Dat betekent echter niet dat ze er niet zijn, wel dat de landbouwers er niet mee naar hun bank komen. Crelan vermoedt dat er vaker afspraken worden gemaakt met leveranciers, bijvoorbeeld om een lening van korte termijn aan te gaan. "En dat verontrust ons wel een beetje", want die voorwaarden zijn niet altijd even gemakkelijk.

Antivleescampagnes

Niet alleen de financiële moeilijkheden wegen blijkbaar op het vertrouwen in de sector. Vincent Van Zande, Market Manager Landbouw bij Crelan, liet zich ontvallen dat ook de toegenomen "antivleescampagnes" een impact hebben.

"De landbouwers zijn het beu. Ze worden in de media vergeleken met landbouwbedrijven in de VS of Brazilië. Dat is niet eerlijk. In die landen is de landbouw erg intensief en de vervuiling die daar wordt veroorzaakt, is zeker niet dezelfde bij ons", zegt hij. Onder meer Greenpeace wijst op het effect van de vlees- en zuivelindustrie, via de uitstoot van broeikasgassen, op de klimaatopwarming. (Belga/EK)

Crelan organiseerde in april een bevraging bij meer dan 1.000 landbouwers, een jaarlijkse gewoonte in de aanloop van de landbouwbeurs in Libramont. De resultaten waren niet goed. De vertrouwensbarometer staat zowel in Vlaanderen als in Wallonië op het laagste peil sinds het begin van de meting in 2007. Zelfs in de crisisjaren 2009 en 2010 was het vertrouwen nog iets hoger. Vooral de melkveebedrijven en de varkenshouders hebben het moeilijk, omdat de prijzen onder druk staan. 30 procent van de varkenshouders en 29 procent van de melkveehouders in Vlaanderen zegt tijdelijke financiële problemen gehad te hebben in het afgelopen jaar. In Wallonië zat zelfs 53 procent van de melkveehouders met een tijdelijk kastekort. Crelan wijst er wel op dat het aantal boeren dat tijdelijke tekorten moet opvangen, lager ligt dan in de crisisperiode 2009-2010. Dat betekent echter niet dat ze er niet zijn, wel dat de landbouwers er niet mee naar hun bank komen. Crelan vermoedt dat er vaker afspraken worden gemaakt met leveranciers, bijvoorbeeld om een lening van korte termijn aan te gaan. "En dat verontrust ons wel een beetje", want die voorwaarden zijn niet altijd even gemakkelijk. Niet alleen de financiële moeilijkheden wegen blijkbaar op het vertrouwen in de sector. Vincent Van Zande, Market Manager Landbouw bij Crelan, liet zich ontvallen dat ook de toegenomen "antivleescampagnes" een impact hebben. "De landbouwers zijn het beu. Ze worden in de media vergeleken met landbouwbedrijven in de VS of Brazilië. Dat is niet eerlijk. In die landen is de landbouw erg intensief en de vervuiling die daar wordt veroorzaakt, is zeker niet dezelfde bij ons", zegt hij. Onder meer Greenpeace wijst op het effect van de vlees- en zuivelindustrie, via de uitstoot van broeikasgassen, op de klimaatopwarming. (Belga/EK)