Veeteelt heeft nog groter aandeel in klimaatopwarming dan gedacht

© Getty Images/iStockphoto

De veeteelt stootte in 2011 elf procent meer methaan uit dan het VN-klimaatpanel had geschat. De studies waarop het klimaatpanel zich baseerde, gebruikten achterhaalde gegevens. Dat stellen onderzoekers van het Amerikaanse ministerie van Landbouw.

De Amerikaanse onderzoekers verzamelden voor hun onderzoek, dat verscheen in het vaktijdschrift Carbon Balance and Management, de meest recente gegevens voor runderen en varkens per regio. Daaruit bleek dat de veestapel op heel wat plaatsen in de wereld sterk groeit. Ook worden grotere dieren, die meer voedsel nodig hebben, gekweekt.

Vooral in Azië, Latijns-Amerika en Afrika is de methaanuitstoot door de veeteelt sterk gestegen. In Europa, de VS en Canada ging deze uitstoot achteruit.

Klimaatakkoord van Parijs

De onderschatting van de methaanuistoot is een bijkomend probleem voor het klimaatbeleid en de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs. Methaan is een broeikasgas dat krachtiger is dan CO2. Het blijft minder lang in de atmosfeer, maar houdt wel meer zonnestraling vast, waardoor het de aarde sterker kan doen opwarmen.

Sinds 2006 neemt de uitstoot van methaan snel toe. Het is goed voor zestien procent van de totale uitstoot van broeikasgassen.

De methaanuitstoot bij runderen ontstaat vooral tijdens de spijsvertering. Het gas komt vrij via boeren en winden. Varkens zijn de grootste bron van methaanuitstoot uit mestopslag.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content