Twee op drie Europese landbouwers willen meer doen voor milieu en klimaat

© Getty Images/iStockphoto

Twee op drie Europese landbouwers zijn bereid om meer te doen voor het milieu en tegen klimaatverandering. ‘Zo’n cijfer heb ik nooit eerder gezien. Dit is een doorbraak’, zo juichte eurocommissaris voor Landbouw Phil Hogan vrijdag de resultaten van een grootschalige rondvraag over de toekomst van het Europees landbouwbeleid toe.

Een rondvraag over de toekomst van het landbouwbeleid vorige week leverde meer dan 322.000 inzendingen van landbouwers, ngo’s, burgers en andere belanghebbenden op. Helemaal representatief is zo’n consultatieronde niet, erkende Hogan, maar de Ier trok uit de inzendingen toch een aantal lessen. Dat burgers nog steeds vinden dat het landbouwbeleid best op Europees niveau wordt gevoerd, bijvoorbeeld, en dat het stimuleren van landbouwers om een bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu en de strijd tegen klimaatverandering één van de twee voornaamste beleidsdoelstellingen moet zijn.

Eerlijk inkomen

Daar zijn dus ook steeds meer landbouwers van overtuigd, zo leerde Hogan uit de consultatieronde. Het verzekeren van een billijke levensstandaard voor landbouwers is de andere grote beleidsdoelstelling die brede steun geniet. Liefst 97 procent is het er immers mee eens dat boeren slechts een fractie van de consumentenprijzen voor voedsel opstrijken. Zesenzestig procent van de respondenten vindt rechtstreekse inkomenssteun nog steeds de beste manier om die doelstelling te bereiken.

Europa spendeerde vorig jaar nog 62 miljard euro (40 procent van het budget) aan landbouw en daarvan ging 42 miljard euro naar marktgerelateerde uitgaven en directe inkomenssteun.

Budget verhogen

In een reflectienota over de toekomst van de Europese financiën opperde de Commissie onlangs om het landbouwbudget te verminderen en een deel van die uitgaven te laten cofinancieren door de lidstaten. ‘Dat was maar één van de vijf opties. Er is er ook een optie die voorstelt om het budget te vergroten, maar die krijgt niet zo veel aandacht’, nuanceerde Hogan.

De eurocommissaris wil tegen het jaareinde zijn visie op de toekomst van het landbouwbeleid presenteren. De concrete voorstellen over de meerjarenbegroting na 2020 en de landbouwbegroting zien pas tegen de zomer van volgend jaar het levenslicht zien.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content