Het land met de meeste biolandbouw is Oostenrijk. Een vijfde van de bruikbare landbouwgrond of 552.000 hectare wordt hiervoor gebruikt. Op de tweede plaats staat Zweden (17 procent en 519.000 hectare), gevolgd door Estland (16 pct en 156.000 hectare). Ook in landen als Tsjechië, Italië en Letland gaat meer dan 10 procent van de landbouwoppervlakte naar biolandbouw.

In België blijven we met 5,1 procent onder het gemiddelde, maar toch was er ook hier een forse toename: met 40 procent tot 68.818 hectare.

De landen met het kleinste aandeel biolandbouw zijn Malta (0,3 pct), Ierland (1,6 pct) en Roemenië (1,8 pct). In de meeste Europese landen was er de voorbije vijf jaar een stijging, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk (-29 pct) en Nederland (-4 pct). In Kroatië en Bulgarije was er dan weer bijna een verviervoudiging. (Belga)

Het land met de meeste biolandbouw is Oostenrijk. Een vijfde van de bruikbare landbouwgrond of 552.000 hectare wordt hiervoor gebruikt. Op de tweede plaats staat Zweden (17 procent en 519.000 hectare), gevolgd door Estland (16 pct en 156.000 hectare). Ook in landen als Tsjechië, Italië en Letland gaat meer dan 10 procent van de landbouwoppervlakte naar biolandbouw. In België blijven we met 5,1 procent onder het gemiddelde, maar toch was er ook hier een forse toename: met 40 procent tot 68.818 hectare.De landen met het kleinste aandeel biolandbouw zijn Malta (0,3 pct), Ierland (1,6 pct) en Roemenië (1,8 pct). In de meeste Europese landen was er de voorbije vijf jaar een stijging, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk (-29 pct) en Nederland (-4 pct). In Kroatië en Bulgarije was er dan weer bijna een verviervoudiging. (Belga)