Stad Antwerpen presenteert duurzame voedselstrategie

Schoolkinderen tijdens de lunchpauze © Getty

Antwerpen wil de keuze voor gezonde en duurzame voeding gemakkelijker maken, zo weinig mogelijk verloren laten gaan en voedselhulp professionaliseren.

De stad Antwerpen heeft in samenwerking met verschillende partnerorganisaties een plan klaar om in de toekomst duurzamer om te gaan met voedsel. Het gaat zowel om productie, verwerking, opslag, distributie als afvalbeheer van voedsel.

Een duurzaam voedselbeleid is een van de pijlers van het Antwerpse Klimaatplan en het stadsbestuur zegt er nu al heel wat op in te zetten. Antwerpen werkte al mee aan projecten zoals Foodsavers voor voedselhulp en Smakelijke scholen voor gezonde maaltijden op school. Met het nieuwe plan wil de stad nu alle bestaande initiatieven bundelen en de volledige voedselketen onder de loep nemen om verbeteringen aan te brengen.

Seppe Nobels is uithangbord

De strategie richt zich zowel tot het bedrijfsleven, kennisinstellingen, verenigingen als individuele bewoners. “Hoe voeding wordt geproduceerd, getransporteerd, verwerkt, verpakt, verkocht, bereid en uiteindelijk geconsumeerd of verloren gaat, dat alles draagt bij tot de impact van de voedselketen op het klimaat”, zegt schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit). “Vandaar een lokale verbindende voedselstrategie, die we met een aantal knappe Antwerpse partners ontwikkelen: Rikolto, Let Us en Commons Lab. Zo zetten we Antwerpen op de kaart als voedselstad van de toekomst.” Sterrenchef Seppe Nobels (Graanmarkt 13) wordt het uithangbord van het nieuwe beleid.

Een circulair voedselbeleid moet volgens Meeuws bijvoorbeeld voorkomen dat nog perfect bruikbare voedseloverschotten onbenut blijven en verloren gaan. Voedselhulp wordt professioneler en buurtrestaurants “plantaardiger”, een nieuw subsidiereglement steunt samentuinen, voedselbossen en pluktuinen, en er komen meer proefprojecten met verpakkingsvrij voedsel. Er zal ook worden nagegaan hoe nog meer organische afvalstromen kunnen worden gecomposteerd of vergist.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content