Rapport Nederlandse eetgewoonten: ‘Minder vlees, alcohol en frisdrank’

© Getty Images/iStockphoto

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een nieuw rapport over de Nederlandse eetgewoonten gepubliceerd. Nederlanders moeten minder vlees en andere dierlijke producten gaan eten en ook opletten met alcohol en frisdrank.

Het RIVM publiceerde een nieuw rapport over voedsel: Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland. Daarin kunnen we lezen dat de meeste van onze Noorderburen gezond zijn en dat de levensverwachting stijgt. Maar ook dat de helft van de bevolking overgewicht heeft en in lagere sociaaleconomische groepen dit cijfer nog hoger ligt.

Vrijwel alle Nederlanders, negen op de tien mensen, eet te weinig groente en fruit. Bijna dertig procent van het eten in Nederland is van dierlijke oorsprong. Dat is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, maar ook voor het milieu. Ook worden er te veel alcoholische en suikerhoudende dranken genuttigd. Het RIVM raadt aan om geen alcohol of maximaal één alcoholische consumptie per dag te drinken. Ook de consumptie van frisdranken en vruchtensappen wordt afgeraden, omdat deze producten veel suiker bevatten en nauwelijks andere nutriënten.

Het RIVM stelt dat Nederland een voortrekkersrol wil spelen. ‘Nederland wil voorop lopen in de internationale ambitie voor een gezond, duurzaam en veilig voedingspatroon. Om dat te realiseren is integraal beleid nodig gericht op veiligheid, gezondheid en duurzaamheid tegelijkertijd.’

Het gevolg van het voorgestelde gezondere dieet is dat het aantal chronisch zieken en obesitas zal afnemen.

Milieu

Rapport Nederlandse eetgewoonten: 'Minder vlees, alcohol en frisdrank'
© iStock

Volgens het RIVM zorgt voedsel wereldwijd voor vijfentwintig procent van alle uitstoot van broeikasgassen. Meer dan de helft daarvan, vijfenvijftig procent, is gerelateerd aan dierlijke producten. Het veelvuldig eten en drinken van dierlijke producten zoals vlees, melk, kaas en yoghurt zorgt voor een uitstoot aan broeikasgassen die vergelijkbaar is met die van vervoer. Ook veroorzaakt voedsel zestig procent van het verlies aan biodiversiteit.

De milieueffecten van de productie van alcohol, vruchtensappen en frisdrank ligt per kg product lager dan bij de productie van dierlijke voedingsmiddelen. Toch draagt de consumptie van deze alcoholische dranken en frisdranken ongeveer tien procent bij aan de uitstoot van broeikasgassen van de Nederlandse voedselconsumptie

Bovendien verspilt men in Nederland gemiddeld jaarlijks zevenveertig kilo eten per persoon. Een slimmere aanpak moet er dus voor zorgen dat er minder voedsel verspild wordt, wat het milieu ook ten goede zou komen.

Dilemma’s

Het rapport bericht ook over de dilemma’s. Niet alle maatregelen voor gezonde voeding zijn even duurzaam en veilig, en vice versa. Zo is het duurzaam om bij vleesconsumptie het hele dier van kop tot staart te eten, maar is worst niet gezond. Ze benoemen ook het spanningsveld tussen abstracte doelstellingen op lange termijn (‘gezonder, duurzamer en veilig’) en concrete keuzen in het dagelijks leven. Prijs en gemak blijven voor burgers en bedrijven toch bovenaan staan, hoewel ze gezondheid en duurzaamheid ook belangrijk vinden. Winkels willen uiteraard verkopen en winst maken en proberen dus zo goedkoop en praktisch mogelijk te zijn.

Het RIVM roept daarom op tot een actieve rol van de overheid. Samen met de agrarische sector, bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties moeten ze oplossingen bedenken voor de heersende dilemma’s. Sensibilisatie van de consument is daarbij van groot belang.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content