Pesticiden in 7 op 10 wijnen

3571335

Bij analyses van 40 gangbare wijnen die in ons land verkocht worden, heeft Test-Aankoop in 28 gevallen resten van pesticiden aangetroffen. Er is volgens de consumentenorganisatie geen reden tot paniek, maar ze stelt zich toch enkele ernstige vragen.

Bij analyses van 40 gangbare wijnen die in ons land verkocht worden, heeft Test-Aankoop in 28 gevallen resten van pesticiden aangetroffen. Er is volgens de consumentenorganisatie geen reden tot paniek, maar ze stelt zich toch enkele ernstige vragen.

In vergelijking met het vorig onderzoek uit 2008 dat peilde naar pesticiden in wijn is de situatie voor gangbare wijnen verslechterd. Dat jaar werd er namelijk in 8 van de 17 wijnen de aanwezigheid van een of meerdere pesticidenresiduen ontdekt. In het nieuwe onderzoek van Test-Aankoop is dat aantal met 23 % gestegen. Ook de gehaltes van de aangetroffen residuen lagen opmerkelijk hoger. Verbetering is vast te stellen bij de biologische wijnen: in 2008 werden nog in 4 van de 17 geteste biologische stalen residuen van pesticiden aangetroffen, tegenover slechts 2 op de 39 nu.

Vooral witte wijn

Opvallend is dat de residuen vooral voorkomen bij witte wijnen. Van de 19 geteste rode wijnen bevatten 8 stalen geen enkel residu, terwijl dit bij de witte variant slechts bij 4 van de 21 het geval was. Ook alle geteste gangbare schuimwijnen bevatten pesticidenresiduen. Daarnaast is ook het verband met het alcoholgehalte opvallend. In alle 5 geteste wijnen met een alcoholgehalte lager dan 12° waren sporen van pesticiden aanwezig, terwijl dat in bijna de helft van de wijnen van meer dan 13° niet het geval was.

Gevaar voor gezondheid?

In één van de meest vervuilde stalen werd 0,27 mg/kg pryimethanil gevonden. Om de maximaal toegelaten dosis te overschrijden, moet iemand echter nog steeds 44 liter van deze wijn drinken, dus met enkele glazen breng je je gezondheid niet meteen in gevaar. Tenminste: als je naar deze ene soort pesticide kijkt. In de helft van de wijnen met pesticidenresiduen was namelijk meer dan een pesticidensoort aanwezig. Bij twee witte wijnen liep dat aantal zelfs op tot vier soorten. Tot nog toe is maar weinig onderzoek verricht naar de eventuele schadelijk effecten van deze combinaties, maar Test-Aankoop stelt zich toch ernstige vragen bij de toxiciteit van dergelijke ‘pesticidencocktails’.

(Belga/EK)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content