Sinds 1996 is de wereldwijde visvangst dalende. Dat is niet alleen een groot probleem voor de biodiversiteit en economie, maar ook voor de gezondheid van het stijgend aantal mensen dat van vis afhankelijk is.

Vis in dagelijks dieet

De afnemende visvangst zal vooral de armen negatief beïnvloeden en de gemeenschappen voor wie vis een belangrijk onderdeel is van het dagelijkse dieet, zegt Samuel Myers van de Harvard-universiteit.

"Deze nieuwe analyse herinnert er ons aan dat de toekomst van ons voedsel, het milieu en onze gezondheid onderling sterk afhankelijk zijn van elkaar."

Zijn analyse van cijfers van de organisatie Sea Around Us, verbonden aan de universiteit van British Columbia, toont aan dat in de komende decennia 11 procent van de wereldbevolking, 845 miljoen mensen, een tekort zal ondervinden aan bepaalde voedingsstoffen omdat ze afhankelijk zijn van vis.

Essentiële voedingsstoffen uit vis

Hoofdauteur van de studie, Christopher Golden van Harvard, zegt dan ook dat het ontzettend belangrijk is om de essentiële voedingsstoffen in het achterhoofd te houden als het beheer van de visserijsector wordt herbekeken.

"We moeten het gehele plaatje proberen te zien", zegt hij. "Dat wil dus zeggen: ook de consequenties van de manier waarop we de natuurlijke bronnen beschermen en aan natuurbehoud doen. Deze zaken hebben immers een enorme impact op de menselijke gezondheid", zegt Golden. "Het is niet enkel een kwestie van biodiversiteit, of enkel een economische kwestie. We moeten echt nadenken over de derde dimensie: de gezondheid van de mens en het welzijn van de mensheid."

Onderling afhankelijk

"Deze nieuwe analyse herinnert er ons aan dat de toekomst van ons voedsel, het milieu en onze gezondheid onderling sterk afhankelijk zijn van elkaar", zegt Clare Matterson van de Wellcome Trust, die de studie financieel mee mogelijk maakte. Volgens het rapport kan een ernstig tekort aan voedingsstoffen uit vis, zoals zink, ijzer en vitamine B12, onder meer leiden tot een verhoogde moeder- en kindersterfte.

Ter illustratie: zo is de Belgische visvangst de afgelopen decennia geëvolueerd. , The Sea Around Us
Ter illustratie: zo is de Belgische visvangst de afgelopen decennia geëvolueerd. © The Sea Around Us

De onderzoekers benadrukken dat niet enkel overbevissing een probleem is. Ook kustpollutie en de klimaatverandering zorgen voor een afnemend visbestand. De klimaatverandering en de opwarming van de oceanen kunnen de visvangst nog met 6 procent wereldwijd doen afnemen en met 30 procent in bepaalde tropische regio's.

Mensen in de geïndustrialiseerde landen kunnen deze tekorten van nutriënten compenseren door ander voedsel dat wordt ingevoerd, voedingssupplementen en vitamines, zegt Golden. "Voor mensen in ontwikkelingslanden zijn deze alternatieven lang niet altijd voorhanden."

(IPS/EK)

Sinds 1996 is de wereldwijde visvangst dalende. Dat is niet alleen een groot probleem voor de biodiversiteit en economie, maar ook voor de gezondheid van het stijgend aantal mensen dat van vis afhankelijk is. De afnemende visvangst zal vooral de armen negatief beïnvloeden en de gemeenschappen voor wie vis een belangrijk onderdeel is van het dagelijkse dieet, zegt Samuel Myers van de Harvard-universiteit.Zijn analyse van cijfers van de organisatie Sea Around Us, verbonden aan de universiteit van British Columbia, toont aan dat in de komende decennia 11 procent van de wereldbevolking, 845 miljoen mensen, een tekort zal ondervinden aan bepaalde voedingsstoffen omdat ze afhankelijk zijn van vis.Hoofdauteur van de studie, Christopher Golden van Harvard, zegt dan ook dat het ontzettend belangrijk is om de essentiële voedingsstoffen in het achterhoofd te houden als het beheer van de visserijsector wordt herbekeken."We moeten het gehele plaatje proberen te zien", zegt hij. "Dat wil dus zeggen: ook de consequenties van de manier waarop we de natuurlijke bronnen beschermen en aan natuurbehoud doen. Deze zaken hebben immers een enorme impact op de menselijke gezondheid", zegt Golden. "Het is niet enkel een kwestie van biodiversiteit, of enkel een economische kwestie. We moeten echt nadenken over de derde dimensie: de gezondheid van de mens en het welzijn van de mensheid.""Deze nieuwe analyse herinnert er ons aan dat de toekomst van ons voedsel, het milieu en onze gezondheid onderling sterk afhankelijk zijn van elkaar", zegt Clare Matterson van de Wellcome Trust, die de studie financieel mee mogelijk maakte. Volgens het rapport kan een ernstig tekort aan voedingsstoffen uit vis, zoals zink, ijzer en vitamine B12, onder meer leiden tot een verhoogde moeder- en kindersterfte.De onderzoekers benadrukken dat niet enkel overbevissing een probleem is. Ook kustpollutie en de klimaatverandering zorgen voor een afnemend visbestand. De klimaatverandering en de opwarming van de oceanen kunnen de visvangst nog met 6 procent wereldwijd doen afnemen en met 30 procent in bepaalde tropische regio's.Mensen in de geïndustrialiseerde landen kunnen deze tekorten van nutriënten compenseren door ander voedsel dat wordt ingevoerd, voedingssupplementen en vitamines, zegt Golden. "Voor mensen in ontwikkelingslanden zijn deze alternatieven lang niet altijd voorhanden."(IPS/EK)