Nederlandse mosselvissers gaan duurzamer vissen in Waddenzee

Een mosselbank © Getty

De mosselvisserij in Nederland gaat de komende jaren verduurzamen zodat de natuur in de Waddenzee zich kan herstellen.

Mosselvissers hebben met de overheid en natuurorganisaties afspraken gemaakt over het veranderen van hun werkwijze. Ze zijn in een ‘mosselconvenant’ onder meer overeengekomen dat ze uiterlijk in 2029 helemaal stoppen met het opvissen van mosselzaad van de bodem van de Waddenzee.

Er is wel één belangrijke voorwaarde: het moet lukken om het ‘economisch perspectief’ van de sector te behouden. Mosselvissers gaan de komende jaren steeds meer gebruikmaken van zogeheten mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s). Die installaties bestaan uit netten of touwen die in het water hangen. Daaraan hechten mossellarven zich, die uitgroeien tot kleine mosseltjes, ook wel mosselzaad genoemd. Ze worden op aangewezen percelen verder opgekweekt, totdat ze groot genoeg zijn om op te vissen – en op te eten. De duurzame methode is beproefd en wordt al door veel mosselvissers toegepast.

Steeds meer zee afgesloten

In de jaren tot 2029 wordt een steeds groter deel van de Waddenzee afgesloten voor de bodemvisserij op mosselzaad. Komend voorjaar is 36 procent verboden gebied, in 2022 is dat al 50 procent en in 2026 mag in 65 procent van het gebied geen mosselzaad meer van de bodem worden gevist.

Het Nederlandse ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit stelt 2 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de installaties. Ook krijgen de vissers korting op de huur van de kweekpercelen. De sector is mede door die voordelen akkoord gegaan. Oud-minister Hans Alders leidde de gesprekken.

Koraalriffen van de Waddenzee

Door de maatregelen zullen natuurlijke mosselbanken meer ruimte krijgen. Daar zijn natuurorganisaties blij mee. ‘Deze mosselzaadbanken groeien uit tot volwaardige mosselbanken die je kunt zien als de koraalriffen van de Waddenzee’, stelt bijvoorbeeld de Waddenvereniging. De mosselzaadbanken bieden voedsel aan beschermde vogels en onderwatersoorten voelen zich er thuis.

Ook Natuurmonumenten is positief. ‘Natuurlijke schelpenbanken zijn plekken waar vissen, zeepaardjes, krabben en wieren kunnen leven’, zegt de Texelse boswachter Eckard Boot namens de organisatie. ‘Voor de vogels die voedsel zoeken in de Waddenzee is een toename van natuurlijke schelpenbanken goed nieuws. Ze maken de Waddenzee afwisselender en vergroten daarmee de biodiversiteit.’

De betrokken partijen hebben verder afgesproken dat ze een plan gaan maken voor natuurherstel in de Waddenzee. Ook wordt vanaf 2022 een proef gehouden met mosselkweek in het beschermde natuurgebied Voordelta, een stuk Noordzeekust bij Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content