Minder vlees eten is win-win: nieuwe eetpatronen kunnen klimaat redden

Rauw vlees © Istock

Een wereldwijde verschuiving naar een dieet met minder vlees is niet alleen goed voor de volksgezondheid, maar ook essentieel om een gevaarlijke klimaatverandering afwenden. En daar kan de consument van overtuigd worden, blijkt uit een rapport van de gerenommeerde Britse denktank Chatham House.

Over minder dan een week start de cruciale klimaattop in Parijs, maar er is nog altijd een grote kloof tussen de uitstootvermindering die nodig is en wat regeringen tot nog toe beloofd hebben. Een verandering in de eetpatronen zou meteen een kwart van die kloof kunnen dichten en zo de wereld dichter bij de cruciale drempel van 2 graden Celsius brengen, staat in het rapport.

De auteurs wijzen er op dat de wereldwijde veestapel nu al verantwoordelijk is voor 15 procent van de uitstoot van broeikasgassen, en dat die nog zal groeien als de groeiende wereldwijde vraag naar vlees niet wordt gestopt.

Volksgezondheid

Bovendien heeft zo’n dieetverandering erg grote voordelen voor de volksgezondheid. De gemiddelde consumptie van vlees ligt wereldwijd al boven de gezonde hoeveelheid, en in geïndustrialiseerde landen is dat zelfs het dubbele. Teveel rood vlees en bewerkt vlees verhoogt de kans op kanker, waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onlangs nog.

“Een vermindering van de vleesconsumptie is een echte win-win voor zowel de volksgezondheid als de strijd tegen de klimaatverandering”, zegt auteur Laura Wellesley. “Nu regeringen op zoek zijn naar strategieën om de uitstootkloof in Parijs te dichten, moet een dieetverandering op de lijst met oplossingen staan.”

Maar uit het rapport blijkt dat regeringen de kans negeren. Verminderingen van vleesconsumptie komt in geen enkel van de nationale klimaatplannen voor. De regeringen lijken bang om zich te mengen in de levensstijl van hun burgers, uit vrees voor electorale gevolgen.

Informatie

Die vrees is ongegrond, blijkt uit enquêtes van Chatham House in twaalf landen en focusgroepen in Brazilië, China, Groot-Brittannië en de VS. Als consumenten zich eenmaal bewust zijn van het verband tussen vleesconsumptie en de klimaatverandering, accepteren ze de noodzaak van verandering. Zelfs onpopulaire maatregelen zoals een CO2-belasting op vlees krijgen minder weerstand als de bevolking de redenering achter dergelijke maatregelen begrijpt.

De auteurs pleiten daarom voor sensibiliseringscampagnes die het bewustzijn bij de bevolking verhogen omtrent de negatieve gevolgen van vleesconsumptie voor de volksgezondheid en het klimaat. Tegelijk moeten regeringen inzetten op een brede strategie om het eetpatroon te veranderen, inclusief het gebruik van CO2-labels, wetgeving en belasting.

“Bewustmaking over de impact van vleesconsumptie op het klimaat en de gezondheid is een belangrijke eerste stap, maar het zal op zich niet tot een belangrijke gedragsverandering leiden”, zegt Wellesley. “Regeringen moeten meer doen om eetpatronen te beïnvloeden.” (IPS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content