‘Intensieve landbouw moet kennisintensief worden’

Asperge-oogst in Beelitz, vlakbij Berlijn. © REUTERS

De intensieve landbouw, die bijdraagt bij aan ontbossing, waterschaarste, bodemdegradatie en de uitstoot van broeikasgassen, moet transformeren naar “kennisintensieve” landbouw. Daarvoor pleit de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).

FAO-directeur José Graziano da Silva zei tijdens een bezoek aan Brussel dat intensieve landbouw de voedselproductie aanzienlijk verhoogd heeft, maar ook een zware belasting voor het milieu met zich mee heet gebracht.

“Op dit moment is het van belang niet alleen de productie te verhogen, maar dat op een manier te doen die het milieu niet schaadt. Het voeden van mensen moet samengaan met het koesteren van de planeet”, zei Da Silva. “We moeten van intensieve naar kennisintensieve productiesystemen.”

Klimaat

De FAO-directeur, die sprak met leden van de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement, verwees naar bevindingen in het rapport ‘The future of food and agriculture: trends and challenges’.

Graziano da Silva haalde in Brussel vier belangrijke in het rapport genoemde kwesties aan: klimaatverandering, de verspreiding van ziekten, voedselverlies en -verspilling en het uitroeien van honger en ondervoeding.

Geen enkele sector is volgens hem meer gevoelig voor de klimaatverandering dan de landbouw. Dat geldt vooral voor kleine boerenbedrijven in ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd is de landbouw goed voor ongeveer 30 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. Het reduceren van de uitstoot moet volgens hem samengaan met het stimuleren van veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering door boeren. Dat kan onder meer door klimaatslimme landbouw, agro-ecologie en agrobosbouw.

Ziekten

Globalisering, handel en klimaatverandering, en ook verminderde veerkracht in productiesystemen, spelen allemaal een rol in de dramatische toename van de verspreiding van (dier)ziekten in de afgelopen jaren. Die vormen een grote bedreiging voor de inkomsten van boeren en de voedselvoorziening voor miljoenen mensen.

De FAO zegt de implementatie van een preventie- en surveillancesysteem in landen te steunen. “Zelfs in oorlogssituaties of crises, staan we achter programma’s om vee te vaccineren, zoals momenteel gebeurt in Zuid-Soedan en Somalië”, zei Graziano da Silva.

De FAO steunt momenteel vijftig landen die werken aan het inperken van voedselverlies en -verspilling. Dat gebeurt onder meer via het initiatief Save Food, een partnerschap met meer dan 850 leden uit de industrie, verenigingen, onderzoeksinstituten en ngo’s. “De wereld produceert momenteel genoeg voedsel om de wereldwijde bevolking te voeden, maar een derde van dit voedsel gaat verloren of wordt verspild. Tegelijkertijd verspillen we natuurlijke natuurlijke hulpbronnen zoals water en land.”(IPS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content