De Europese Commissie verlengde de vergunning voor glyfosaat in december met vijf jaar. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde: het actieve bestanddeel in onkruidverdelger Roundup van chemiereus Monsanto zou volgens verschillende wetenschappelijke studies kankerverwekkend zijn. De onderzoeken die het tegendeel aantonen, zijn volgens de tegenstanders betaald door Monsanto zelf.

De Europese Commissie baseerde haar oordeel onder meer op dat van de EFSA, maar dat oordeelde op haar beurt weer op basis van de door Monsanto bestelde onderzoeken, zeggen critici. Meer dan één miljoen inwoners uit 22 EU-lidstaten ondertekenden daarop een petitie met de vraag om glyfosaat alsnog te verbieden en het wetenschappelijk onderzoek naar pesticiden een stuk transparanter te maken.

'Antwoord op bezorgdheden'

Europa keerde haar kar niet, maar gaf wel toe dat het beslissingsproces transparanter kan. De Commissie heeft woensdag een aantal concrete maatregelen voorgesteld. Zo moeten burgers 'meer toegang' krijgen tot de informatie op basis waarvan de EFSA oordeelt, moet de Commissie indien nodig bijkomend onderzoek kunnen vragen en krijgen wetenschappers in de lidstaten een grotere rol in de goedkeuring van bepaalde producten.

Ook komt er een soort register met alle bestelde studies en moet de crisiscommunicatie naar de consumenten beter. 'We bieden een antwoord op de bezorgdheden van de burgers, we verbeteren de transparantie en geven hen meer toegang tot relevante informatie', maakt vicevoorzitter Frans Timmermans zich sterk. Het Europees parlement en de lidstaten moeten zich nog over het voorstel buigen.

De Europese Commissie verlengde de vergunning voor glyfosaat in december met vijf jaar. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde: het actieve bestanddeel in onkruidverdelger Roundup van chemiereus Monsanto zou volgens verschillende wetenschappelijke studies kankerverwekkend zijn. De onderzoeken die het tegendeel aantonen, zijn volgens de tegenstanders betaald door Monsanto zelf. De Europese Commissie baseerde haar oordeel onder meer op dat van de EFSA, maar dat oordeelde op haar beurt weer op basis van de door Monsanto bestelde onderzoeken, zeggen critici. Meer dan één miljoen inwoners uit 22 EU-lidstaten ondertekenden daarop een petitie met de vraag om glyfosaat alsnog te verbieden en het wetenschappelijk onderzoek naar pesticiden een stuk transparanter te maken. Europa keerde haar kar niet, maar gaf wel toe dat het beslissingsproces transparanter kan. De Commissie heeft woensdag een aantal concrete maatregelen voorgesteld. Zo moeten burgers 'meer toegang' krijgen tot de informatie op basis waarvan de EFSA oordeelt, moet de Commissie indien nodig bijkomend onderzoek kunnen vragen en krijgen wetenschappers in de lidstaten een grotere rol in de goedkeuring van bepaalde producten. Ook komt er een soort register met alle bestelde studies en moet de crisiscommunicatie naar de consumenten beter. 'We bieden een antwoord op de bezorgdheden van de burgers, we verbeteren de transparantie en geven hen meer toegang tot relevante informatie', maakt vicevoorzitter Frans Timmermans zich sterk. Het Europees parlement en de lidstaten moeten zich nog over het voorstel buigen.