In zijn voorstel somt Hogan op wat de meest schadelijke oneerlijke handelspraktijken in de toeleveringsketen zijn. 'Ze worden als de flagrantst oneerlijke beschouwd omdat ze met name de zwakste schakels in de voedselvoorzieningsketen treffen, namelijk de landbouwers en kmo's', luidt het.

Behalve de genoemde praktijken die expliciet verboden worden, lijst Hogan ook op welke praktijken alleen maar toegestaan zijn als de betrokken partijen daarover vooral een duidelijk en ondubbelzinnig akkoord hebben gesloten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een afnemer die onverkochte levensmiddelen terugstuurt naar de leverancier. De oneerlijke handelspraktijken zijn niet alleen schadelijk voor de landbouwers, ze hebben ook een ontwrichtend effect op de goede en efficiënte werking van de hele keten.

'Macht compenseren'

Elke Europese lidstaat moet een overheidsinstantie aanwijzen om de nieuwe regels te handhaven. Die zal op basis van (anonieme) klachten onderzoeken kunnen instellen en boetes opleggen. In België lijkt de FOD Economie de aangewezen autoriteit.

De Commissie maakt zich sterk dat het verbod op oneerlijke handelspraktijken het vertrouwen in de toeleveringsketen zal doen stijgen en 'het relatieve aan onderhandelingsmacht zal compenseren dat de kleinere marktdeelnemers hebben ten opzichte van hun grote afnemers'. Er is ook 'geen reden om aan te nemen' dat de nieuwe regels tot prijsstijgingen voor de consument gaan leiden.

In zijn voorstel somt Hogan op wat de meest schadelijke oneerlijke handelspraktijken in de toeleveringsketen zijn. 'Ze worden als de flagrantst oneerlijke beschouwd omdat ze met name de zwakste schakels in de voedselvoorzieningsketen treffen, namelijk de landbouwers en kmo's', luidt het. Behalve de genoemde praktijken die expliciet verboden worden, lijst Hogan ook op welke praktijken alleen maar toegestaan zijn als de betrokken partijen daarover vooral een duidelijk en ondubbelzinnig akkoord hebben gesloten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een afnemer die onverkochte levensmiddelen terugstuurt naar de leverancier. De oneerlijke handelspraktijken zijn niet alleen schadelijk voor de landbouwers, ze hebben ook een ontwrichtend effect op de goede en efficiënte werking van de hele keten.Elke Europese lidstaat moet een overheidsinstantie aanwijzen om de nieuwe regels te handhaven. Die zal op basis van (anonieme) klachten onderzoeken kunnen instellen en boetes opleggen. In België lijkt de FOD Economie de aangewezen autoriteit. De Commissie maakt zich sterk dat het verbod op oneerlijke handelspraktijken het vertrouwen in de toeleveringsketen zal doen stijgen en 'het relatieve aan onderhandelingsmacht zal compenseren dat de kleinere marktdeelnemers hebben ten opzichte van hun grote afnemers'. Er is ook 'geen reden om aan te nemen' dat de nieuwe regels tot prijsstijgingen voor de consument gaan leiden.