Bij gebrek aan eensgezindheid onder de lidstaten besloot de Europese Commissie eind juni om de vergunning voor glyfosaat tijdelijk met 18 maanden te verlengen. Tegen eind 2017 moet het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) een nieuw advies uitbrengen over mogelijke gezondheidsrisico's. Intussen hebben nationale experts maandag ingestemd met een aantal aanbevelingen om het gebruik te beperken.

Zo komt er een verbod op de hulpstof tallowamine in onkruidverdelgers op basis van glyfosaat. Daarnaast zou het gebruik van glyfosaat in openbare parken en speeltuinen beperkt moeten worden. Tenslotte beveelt Europa ook aan om omzichtig om te springen met het product in de aanloop naar de oogst.

De aanbevelingen gelden tot ECHA zijn advies heeft uitgebracht. Eerder oordeelde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) dat glyfosaat allicht niet kankerverwekkend is. Milieuorganisaties stellen die analyse echter in vraag en betogen dat Europa het product bij wijze van voorzorg van de markt moet weren. (Belga/KS)

Bij gebrek aan eensgezindheid onder de lidstaten besloot de Europese Commissie eind juni om de vergunning voor glyfosaat tijdelijk met 18 maanden te verlengen. Tegen eind 2017 moet het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) een nieuw advies uitbrengen over mogelijke gezondheidsrisico's. Intussen hebben nationale experts maandag ingestemd met een aantal aanbevelingen om het gebruik te beperken. Zo komt er een verbod op de hulpstof tallowamine in onkruidverdelgers op basis van glyfosaat. Daarnaast zou het gebruik van glyfosaat in openbare parken en speeltuinen beperkt moeten worden. Tenslotte beveelt Europa ook aan om omzichtig om te springen met het product in de aanloop naar de oogst. De aanbevelingen gelden tot ECHA zijn advies heeft uitgebracht. Eerder oordeelde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) dat glyfosaat allicht niet kankerverwekkend is. Milieuorganisaties stellen die analyse echter in vraag en betogen dat Europa het product bij wijze van voorzorg van de markt moet weren. (Belga/KS)