Hilde Vautmans (Open Vld) noemt de cijfers van voedselverspilling "schokkend". Terwijl er wereldwijd 795 miljoen mensen omkomen van de honger, wordt in België 345 kg voedsel per persoon per jaar verspild, terwijl dat in Slovenië slechts 72 kg is.

In een resolutie die dinsdag met een zeer grote meerderheid is goedgekeurd, stellen de Europarlementsleden zich tot doel de voedselverspilling tegen 2025 met 30 procent te verminderen en tegen 2030 met 50 procent, in vergelijking met het referentiejaar 2014. Een mix van maatregelen moet die doelstelling helpen realiseren.

Van T.H.T. tot landbouwers

Vautmans vindt dat consumenten in de eerste plaats duidelijker informatie moeten krijgen en bewust moeten worden gemaakt van voedselveiligheid en -verspilling. Zo blijkt er heel wat onduidelijkheid te bestaan over de aanduidingen 'ten minste houdbaar tot' en 'te gebruiken tot' op verpakkingen. Ook de invoering van een btw-tarief van 0 procent voor de gratis verdeling van onverkochte voedingsmiddelen, zoals dat in België reeds bestaat, is voor het parlement een optie. "Dit vergemakkelijkt de werking van voedselbanken en lokale voedselhulp- en sociale organisaties", zegt Mark Demesmaeker (N-VA).

Tom Vandenkendelaere (CD&V) zegt dat een groot deel van de verspilling op het niveau van de productie gebeurt, maar benadrukt dat de Belgische landbouwers al inspanningen doen door hun overbodig of ongewild voedsel in veevoeder te verwerken. Marc Tarabella (PS) wijst dan weer op de mogelijkheid van 'slimme etiketten', die aanduiden hoe het gesteld is met de werkelijke versheid van de producten.

(EK)

Hilde Vautmans (Open Vld) noemt de cijfers van voedselverspilling "schokkend". Terwijl er wereldwijd 795 miljoen mensen omkomen van de honger, wordt in België 345 kg voedsel per persoon per jaar verspild, terwijl dat in Slovenië slechts 72 kg is. In een resolutie die dinsdag met een zeer grote meerderheid is goedgekeurd, stellen de Europarlementsleden zich tot doel de voedselverspilling tegen 2025 met 30 procent te verminderen en tegen 2030 met 50 procent, in vergelijking met het referentiejaar 2014. Een mix van maatregelen moet die doelstelling helpen realiseren. Vautmans vindt dat consumenten in de eerste plaats duidelijker informatie moeten krijgen en bewust moeten worden gemaakt van voedselveiligheid en -verspilling. Zo blijkt er heel wat onduidelijkheid te bestaan over de aanduidingen 'ten minste houdbaar tot' en 'te gebruiken tot' op verpakkingen. Ook de invoering van een btw-tarief van 0 procent voor de gratis verdeling van onverkochte voedingsmiddelen, zoals dat in België reeds bestaat, is voor het parlement een optie. "Dit vergemakkelijkt de werking van voedselbanken en lokale voedselhulp- en sociale organisaties", zegt Mark Demesmaeker (N-VA). Tom Vandenkendelaere (CD&V) zegt dat een groot deel van de verspilling op het niveau van de productie gebeurt, maar benadrukt dat de Belgische landbouwers al inspanningen doen door hun overbodig of ongewild voedsel in veevoeder te verwerken. Marc Tarabella (PS) wijst dan weer op de mogelijkheid van 'slimme etiketten', die aanduiden hoe het gesteld is met de werkelijke versheid van de producten.(EK)