"Het convenant zal niet leiden tot een vermindering van het antibioticagebruik in de veehouderij. Integendeel", beweert IVDB-voorzitter Patrick De Smedt. "Het convenant is opgesteld met partners die allen zware economische belangen hebben bij het grote verbruik van antibiotica. Wat kan men in een convenant neerschrijven indien de ondertekenende partners in eigen vel moeten snijden?", vraagt IVDB. "Als praktijkdierenartsen willen we veel verder gaan in de substantiële vermindering in gebruik van antimicrobiële middelen dan de partijen die dit convenant ondertekenen."

Verbod op preventief gebruik

De prakijkdierenartsen zeggen het preventief gebruik van antibiotica te willen verbieden. Daarnaast willen ze de WHO-lijst gebruiken om de macroliden mee te op te nemen als kritische antibiotica zowel voor de mens als voor de dieren. Antibiotica zou alleen nog in te zetten zijn na een diagnose door een dierenarts en niet - zoals nu gebeurt - dat een veehouder steeds kan terugvallen op een diagnose die ooit is gesteld door een dierenarts om verder antibiotica toe te dienen aan zijn dieren.

"Door dit convenant niet te ondertekenen leggen wij de verantwoordelijkheid voor dit falend antibioticabeleid bij de andere ondertekenaars van dit convenant. Wij wensen niet mee te werken indien het niet de bedoeling is tot een effectieve reductie van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde te komen."

IVDB telt 580 leden in Vlaanderen op 2.000 praktijkdierenartsen. (Belga/EK)

"Het convenant zal niet leiden tot een vermindering van het antibioticagebruik in de veehouderij. Integendeel", beweert IVDB-voorzitter Patrick De Smedt. "Het convenant is opgesteld met partners die allen zware economische belangen hebben bij het grote verbruik van antibiotica. Wat kan men in een convenant neerschrijven indien de ondertekenende partners in eigen vel moeten snijden?", vraagt IVDB. "Als praktijkdierenartsen willen we veel verder gaan in de substantiële vermindering in gebruik van antimicrobiële middelen dan de partijen die dit convenant ondertekenen." De prakijkdierenartsen zeggen het preventief gebruik van antibiotica te willen verbieden. Daarnaast willen ze de WHO-lijst gebruiken om de macroliden mee te op te nemen als kritische antibiotica zowel voor de mens als voor de dieren. Antibiotica zou alleen nog in te zetten zijn na een diagnose door een dierenarts en niet - zoals nu gebeurt - dat een veehouder steeds kan terugvallen op een diagnose die ooit is gesteld door een dierenarts om verder antibiotica toe te dienen aan zijn dieren. "Door dit convenant niet te ondertekenen leggen wij de verantwoordelijkheid voor dit falend antibioticabeleid bij de andere ondertekenaars van dit convenant. Wij wensen niet mee te werken indien het niet de bedoeling is tot een effectieve reductie van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde te komen."IVDB telt 580 leden in Vlaanderen op 2.000 praktijkdierenartsen. (Belga/EK)