De kogel is (niet) door de kerk: beslissing over glyfosaat uitgesteld

© Getty Images/iStockphoto

De Europese lidstaten zijn er niet in geslaagd een overeenstemming te bereiken over de licentie van de in de landbouw wijdverspreide onkruidverdelger glyfosaat. Daarom heeft de Europese Commissie nu een ’tijdelijke technische verlenging’ van 18 maanden bekrachtigd.

De onkruidverdelger glyfosaat, die zowel door particulieren als door professionele landbouwers algemeen gebruikt wordt, staat al langer ter discussie. De stof staat op de lijst van ‘waarschijnlijk kankerverwekkende producten’ van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waardoor het debat over de verlenging van de licentie van het product – die tot eind juni geldig was – heel wat stof liet opwaaien.

Heftige druk van de publieke opinie en het Europees parlement zorgden er de afgelopen maanden voor dat een definitieve beslissing over een licentieverlenging van de onkruidverdelger glyfosaat door de lidstaten is uitgebleven. Nu verschillende stemmingen op niets uitliepen, wordt de licentie van glyfosaat voorlopig voor 18 maanden verlengd.

Bijkomend onderzoek afwachten

De technische verlenging met 18 maanden moet de periode overbruggen tot aan de publicatie van het onderzoek van het European Chemical Agency naar de kankerverwekkende eigenschappen van glyfosaat. “Maar die analyse zal geen uitsluitsel brengen omdat glyfosaat met veel meer problemen voor de gezondheid en het milieu in verband kan worden gebracht dan kanker alleen,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt, die ook wijst op de hormoonverstorende eigenschappen van glyfosaat.

Van Brempt en federaal volksvertegenwoordiger Karin Jiroflée ijveren nu echter voor een Belgisch initiatief: “De lidstaten hebben zélf verregaande bevoegdheden om het gebruik te beperken of het product zelfs te verbieden.” Dat kan morgen misschien zelfs al in België gebeuren, want dan wordt er in het federaal parlement gestemd over een glyfosaat-motie van sp.a.

(EK)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content