Voeder met bijproducten als draf, een bierrest, en koolzaadschroot reduceert de methaangassen van koeien met 13 procent per liter melk en leidt tot een kleinere ecologische voetafdruk bij de melkproductie.

Van alle broeikasgassen die de Vlaamse landbouwsector uitstoot, is de helft methaan (51 procent). Vooral runderen veroorzaken een hoge uitstoot van methaangassen. Om deze methaanuitstoot drastisch te kunnen verminderen, onderzoeken specialisten al langer wat een koe best kan eten. Onderzoekers van het ILVO hebben nu aangepast voedsel voor melkkoeien uitgewerkt. Daarbij wordt sojaschroot, dat klassiek in veevoeder zit, vervangen door lokale resten uit de voedingssector zoals bierdraf van brouwerijen en koolzaadschroot uit de olieverwerkende industrie. Bierdraf, dat vooral uit de kaf- en eiwitdelen van de brouwgerst bestaat, leidt tot een tragere vertering in de pens en stimuleert zo de spijsvertering.

Minder methaan

Door de combinatie van die twee reststromen stoten koeien 13 procent minder methaan uit per liter geproduceerde melk. 'Door deze nevenstromen te gebruiken, hoeven er ook geen andere grondstoffen, zoals extra soja, in het rantsoen ingemengd te worden', zegt Sam De Campeneere, wetenschappelijk directeur afdeling Dier bij ILVO. Minder soja in het veevoeder zorgt volgens de onderzoekers voor een kleinere ecologische voetafdruk omdat sojaschroot van veel verder moet komen en onrechtstreeks, door ontbossing de grootste bijdrage aan het broeikaseffect levert. 'Zo daalde de ecologische voetafdruk van een liter melk met maar liefst 31 procent', aldus De Campeneere.

Voeder met bijproducten als draf, een bierrest, en koolzaadschroot reduceert de methaangassen van koeien met 13 procent per liter melk en leidt tot een kleinere ecologische voetafdruk bij de melkproductie. Van alle broeikasgassen die de Vlaamse landbouwsector uitstoot, is de helft methaan (51 procent). Vooral runderen veroorzaken een hoge uitstoot van methaangassen. Om deze methaanuitstoot drastisch te kunnen verminderen, onderzoeken specialisten al langer wat een koe best kan eten. Onderzoekers van het ILVO hebben nu aangepast voedsel voor melkkoeien uitgewerkt. Daarbij wordt sojaschroot, dat klassiek in veevoeder zit, vervangen door lokale resten uit de voedingssector zoals bierdraf van brouwerijen en koolzaadschroot uit de olieverwerkende industrie. Bierdraf, dat vooral uit de kaf- en eiwitdelen van de brouwgerst bestaat, leidt tot een tragere vertering in de pens en stimuleert zo de spijsvertering. Door de combinatie van die twee reststromen stoten koeien 13 procent minder methaan uit per liter geproduceerde melk. 'Door deze nevenstromen te gebruiken, hoeven er ook geen andere grondstoffen, zoals extra soja, in het rantsoen ingemengd te worden', zegt Sam De Campeneere, wetenschappelijk directeur afdeling Dier bij ILVO. Minder soja in het veevoeder zorgt volgens de onderzoekers voor een kleinere ecologische voetafdruk omdat sojaschroot van veel verder moet komen en onrechtstreeks, door ontbossing de grootste bijdrage aan het broeikaseffect levert. 'Zo daalde de ecologische voetafdruk van een liter melk met maar liefst 31 procent', aldus De Campeneere.