Het VLAM stelde een lijst op van 35 initiatieven die melkveehouders kunnen nemen om duurzamer te werken, gaande van dierenwelzijn tot energiebesparing. In 2014 gaven de boeren aan gemiddeld negen van die maatregelen te nemen. Dat is vorig jaar gestegen tot veertien. Er is dus zeker een evolutie waar te nemen, maar de cijfers laten toch ook zien dat denken aan duurzaamheid nog geen vanzelfsprekende reflex is.

Zo produceert 28 procent van de bedrijven zijn eigen energie, voornamelijk via zonnepanelen, maar ook via windmolens en het verwerken van mest tot elektriciteit. Dat was 22 procent in 2014. Net geen derde investeert in milieuvriendelijke bestrijdingsmethodes tegen insecten, mijten of parasieten, tegenover 22 procent in 2014. 84 procent van de melkveehouders zegt wel te werken met een vaste bedrijfsbegeleidende dierenarts, om ziektes te voorkomen en beter te behandelen (73 procent in 2014).

Sector in groei

Ook een stap verder in het productieproces ziet het VLAM vooruitgang, want bij de zuivelverwerkende bedrijven daalde de uitstoot van CO2 en de hoeveelheid restafval, ondanks een productiestijging van veertig procent.

België telde vorig jaar 519.159 melkkoeien en 7.215 melkveebedrijven. De Belgische zuivelindustrie verwerkte in 2017 4,8 miljard liter melk en was goed voor een omzet van 5,5 miljard euro, waarvan 3,3 miljard door export. Ze stelde 5.818 mensen tewerk.

Het VLAM stelde een lijst op van 35 initiatieven die melkveehouders kunnen nemen om duurzamer te werken, gaande van dierenwelzijn tot energiebesparing. In 2014 gaven de boeren aan gemiddeld negen van die maatregelen te nemen. Dat is vorig jaar gestegen tot veertien. Er is dus zeker een evolutie waar te nemen, maar de cijfers laten toch ook zien dat denken aan duurzaamheid nog geen vanzelfsprekende reflex is. Zo produceert 28 procent van de bedrijven zijn eigen energie, voornamelijk via zonnepanelen, maar ook via windmolens en het verwerken van mest tot elektriciteit. Dat was 22 procent in 2014. Net geen derde investeert in milieuvriendelijke bestrijdingsmethodes tegen insecten, mijten of parasieten, tegenover 22 procent in 2014. 84 procent van de melkveehouders zegt wel te werken met een vaste bedrijfsbegeleidende dierenarts, om ziektes te voorkomen en beter te behandelen (73 procent in 2014).Ook een stap verder in het productieproces ziet het VLAM vooruitgang, want bij de zuivelverwerkende bedrijven daalde de uitstoot van CO2 en de hoeveelheid restafval, ondanks een productiestijging van veertig procent.België telde vorig jaar 519.159 melkkoeien en 7.215 melkveebedrijven. De Belgische zuivelindustrie verwerkte in 2017 4,8 miljard liter melk en was goed voor een omzet van 5,5 miljard euro, waarvan 3,3 miljard door export. Ze stelde 5.818 mensen tewerk.