Studie: discriminatie op basis van gewicht kan leiden tot de dood

© iStock

Niet alleen is het gemeen en zinloos om aan body shaming te doen, het zou ook een vroege dood tot gevolg kunnen hebben voor de slachtoffers. Dat stelt een nieuwe studie die meer dan 18.500 volwassenen bestudeerde.

Mensen zijn erg gevoelig aan wat andere mensen over hen denken. Dit werd al duidelijk gemaakt in verschillende studies die aantonen dat pesten kwalijke gevolgen heeft op de geestelijke gezondheid van mensen. Ook werd al aangetoond dat mensen uitlachen omwille van hun gewicht er niet voor zorgt dat ze gewicht zullen verliezen. Integendeel, ze zouden voornamelijk bijkomen. Een nieuwe studie onderzocht de link tussen body shaming en een vroegtijdige dood.

Professor Angelina R. Sutin van de Universiteit in Florida gebruikte voor haar onderzoek data van twee voorgaande studies. In totaal ging het om meer dan 18.500 proefpersonen die werden bevraagd over hun fysieke en mentale gezondheid. Wat belangrijk is voor deze studie is dat ze ook vragen kregen voorgeschoteld over vooroordelen en oneerlijke behandeling op basis van verschillende categorieën. De lijst van redenen bestond onder meer uit leeftijd, ras, fysieke beperking en gewicht.

Sterftegevallen

De researchers hielden ook bij wie er gedurende het onderzoek stierf. De resultaten toonden aan dat zij die het gevoel hadden gediscrimineerd te worden op basis van hun gewicht, 60% meer kans te hebben om sneller te sterven. Er werd ook rekening gehouden met fysieke en mentale kenmerken, zoals bijvoorbeeld depressies en een ongezond BMI bij de ondervraagden. Rekening houdend met deze variabelen, kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat van 31% van de proefpersonen die aangaven dat er tegen hen gediscrimineerd werd, gestorven was.

Vriendschap en gezondheid

Het is erg belangrijk om sterke sociale banden te hebben om gezond te blijven. De gezondheid van gepeste mensen die zich geïsoleerd voelen gaat dus zienderogen achteruit stellen de onderzoekers. De auteurs van de studie schrijven in hun rapport dat ‘het stigma dat gelinkt is aan overgewicht schadelijker is dan het hebben van overgewicht.’ Mensen pesten omwille van hun gewicht is dus niet alleen nutteloos, maar kan ook een vroegere dood tot gevolg hebben.

Nuance

Waar geen rekening mee werd gehouden, was of de proefpersonen bepaalde karaktertrekken hebben die ervoor zorgen dat ze sneller of minder snel het gevoel hebben om bevooroordeeld te worden. Ook de context waarin ze al dan niet dachten bevooroordeeld te worden werd niet opgenomen in de studie. Een positieve ingesteldheid en veerkracht worden immers gelinkt aan gezondheid.

Zij die aanvinkten dat ze last ondervonden van discriminatie bezitten misschien eigenschappen die inherent gelinkt zijn aan sterfelijkheid. Sommige van deze karaktertrekken zullen wel opgenomen zijn in het deel van de studie waarin de onderzoekers nagaan of de ondervraagden depressieve neigingen hebben. Hoewel de studie misschien meer nuance vraagt, is het toch belangrijk om te onthouden dat mensen pesten omdat ze meer wegen dan gemiddeld, enkel kwalijke gevolgen heeft. (LP)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content